Infortrend เปิดตัว EonStor DS G7 Storage ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง 700,000 IOPs

Infortrend Technology บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Storage System เปิดตัว EonStor DS G7 ซึ่งเป็น Storage รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อรองรับการใช้งานด้านข้อมูลที่มากขึ้นขององค์กร โดยตัว EonStor DS G7 นี้มีประสิทธิภาพ (Throughput) การอ่านข้อมูลสูงสุด 5,500 MB/s เขียนข้อมูลได้สูงสุด 3,000 MB/s ส่งผลให้รองรับการอ่านข้อมูลสูงสุดถึง 700K IOPS ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็น Storage รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของตลาดในเวลานี้

คุณสมบัติเด่นของ EonStor DS G7

  • มีประสิทธิภาพการทำงานสูง (Throughput และ IOPS สูงถึง 700,000 IOPs)
  • รองรับการใช้งานหนักๆ เช่น ในวงการตัดต่อ/ถ่ายทอด วิดีโอ HD, Cloud Services, HPC
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูล และร่นระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล
  • รองรับการขยาย Disk สูงสุดได้ 240 ลูก
  • มีความคุ้มค่ามาก เมื่อคิดเทียบขนาดพื้นที่ใช้งาน เทียบกับราคา

3 รุ่นเด่นของ EonStor DS G7

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.infortrend.com/Event2011/2011_Global/201112_ESDS_G7/ESDS_G7.html

Throughwave Thailand เปิดรับตำแหน่ง Mobile Whitebox Developer (iOS)

ถ้าคุณมองหางานที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวิธีการเก่าๆ งานที่ท้าทาย และอยากพัฒนาเทคโนโลยี่ ที่กำลังจะกลายเป็น Paradigm ใหม่ของวงการ และถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สีกอยากที่จะเรียนรู้ รายละเอียดในการทำงานต่างๆ ของส่วนประกอบของแอพพลิเคชั่นและเป็นคนชอบทำอะไร perfect เราอยากคุยกับคุณครับ

 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ของ แอพพลิเคชั่น สำหรับ การทำ performance tunning บน อุปกรณ์ที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPod touch, iPhone,  ไปจนถีง iPad สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของเราที่เป็นระบบ Collaboration ที่ทำงานแบบ Peer to Peer ร่วมกับ ระบบ Backend แบบ Private Synchronization Cloud.

 

ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบในการดูแล การออกแบบ รวมถีง ระบบ Architecture ของ ฝั่ง Mobile Client ของ Performance tunning iOS application

– ทำงานร่วมกับ ทีม Quality Assurance และ Development Team  เพื่อสร้างและออกแบบรูปแบบของการทดสอบ performance ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์

– ร่วมทำงานกับทีม Development ของเรา เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของการทดสอบและปรับตั้งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

– มีความเป็นผู้นำและผู้ริเริ่มในสถานการณ์การทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพสูง

 

ความสามารถพื้นฐานที่เราต้องการ

– C, Objective C หรือ C++

– มีประสบการณ์ในการพัฒนา software บน iOS หรือ Unix based system

– มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, XML-RPC, Thrift

– มีความรู้เรื่อง Database ไม่ว่าจะเป็น SQL หรือ NON-SQL based

– Source code control เช่น GIT, perforce, svn, หรือ CVS

 

ความสามารถพิเศษที่เราถวิลหา (Optional): (อันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาทำก็คงต้องรู้อยู่ดีครับ)

– ชื่นชอบการถกเถียง ด้านเทคโนโลยี่

– รู้ว่า interface ของ จาวา เทียบเท่ากับอะไรใน Objective C

– เข้าใจว่า file name  “xxxx+xy.m” ใน Objective-C หมายถีงอะไร

– เคยใช้ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Git

– เคยมีประสบการณ์ในการ tune performance ของระบบอื่นๆมาก่อน

– รู้จัก Mongo DB, Redis, Couch DB, Node.js, MySQL cluster แล้วรู้ว่่าแต่ละตัวน่าจะไว้ทำอะไร

– เข้าใจการใช้ source code control

– รู้จักว่า Jenkins คืออะไร

– รู้วิธีการ debug และ set stack trace แบบข้าม ไฟล์ใน GDB

– เข้าใจเรื่อง memory management และรู้ลำดับการใช้งานของ Heap และ Stack

– เคยใช้ process การทำงานแบบ just-in-time หรือ agile development

 

คุณสมบัติพี้นฐานอื่นที่เราต้องการ

– Have good read/write English proficiency. At least your favorite SDK document would come in English, wouldn’t it?

– ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และท้าทาย

– สำหรับผู้ชาย จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับราชการทหารแล้ว

 

ถ้าคุณสนใจที่จะคุยกับเราส่ง resume ของคุณมาที่ job@throughwave.co.th ครับ

 

 

Throughwave Thailand เปิดรับตำแหน่ง Mobile Developer (iOS)

ถ้าคุณมองหางานที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวิธีการเก่าๆ, งานที่ท้าทาย และอยากพัฒนาเทคโนโลยี่ที่กำลังจะกลายเป็น Paradigm ใหม่ของวงการ และถ้า คุณเป็นคนที่มีความรู้สีกอยากที่จะสร้าง แอพพลิเคชั่น generation ถัดไปที่สามารถใช้งานได้ง่าย แต่มี User Experience ที่เหนือกว่ามาตรฐานของแอพพลิเคชั่นบน iPhone ทั่วๆไป เราอยากคุยกับคุณมากๆ ครับ

 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ของ แอพพลิเคชั่น บน อุปกรณ์ ที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPod touch, iPhone ไปจนถีง iPad สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของเราที่เป็นระบบ Collaboration ที่ทำงานแบบ Peer to Peer ร่วมกับ ระบบ Backend แบบ Private Synchronization Cloud

ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบในการดูแล การออกแบบ รวมถีง ระบบ Architecture ของ ฝั่ง Mobile Client

– ทำงานร่วมกับ ทีม UX designer และผลตอบรับจากผู้ใช้ เพื่อสร้าง และออกแบบ รูปแบบของการใช้งานที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับแต่ละ form factor ของ device

– ร่วมทำงานกับทีม Development ของเราเพื่อ สร้างระบบ Software ที่ล้ำหน้าในทางนวัตกรรม แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลได้ง่าย

– มีความเป็นผุ้นำ และผู้ริเริ่มใน สถานการณ์การทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพสูง

 

ความสามารถพื้นฐานที่เราต้องการ

– C, Objective C หรือ C++

– มีประสบการณ์ในการพัฒนา software บน iOS

– มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, XML-RPC, Thrift

– มีความรู้เรื่อง Database จะเป็น SQL หรือ NON-SQL based

– มีความรู้เรื่อง HTML5, CSS, JavaScript

 

ความสามารถพิเศษที่เราถวิลหา (Optional):  (อันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาทำก็คงต้องรู้อยู่ดีครับ)

– ชื่นชอบการถกเถียง ด้านเทคโนโลยี่

– รู้ว่า interface ของ จาวาเทียบเท่ากับอะไรใน Objective C

– เข้าใจว่า file name “xxxx+xy.m” ใน Objective-C หมายถีงอะไร

– รู้จัก Mongo DB, Redis, Couch DB, Node.js, MySQL cluster แล้วรู้ว่่าแต่ละตัวน่าจะไว้ทำอะไร

– เคยใช้ design pattern ในภาษาต่างๆ

– รู้จักและเข้าใจคำว่า Dynamic Language versus Static Language

– เคยเล่นและเขียนโปรแกรมบน Android

– เข้าใจการใช้ source code control

– มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ unit-test

– เคยใช้ process การทำงานแบบ just-in-time หรือ agile development

 

คุณสมบัติพี้นฐานอื่นที่เราต้องการ

– Have good read/write English proficiency. At least your favorite SDK document would come in English, wouldn’t it?

– ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และท้าทาย

– สำหรับผู้ชาย จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับราชการทหารแล้ว

 

ถ้าคุณสนใจที่จะคุยกับเราส่ง resume ของคุณมาที่ job@throughwave.co.th ครับ