IT Consulting with
Tailor-made Solution

บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนา IT Solution เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ
อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยเฉพาะองค์กรด้านการเงินและการธนาคาร

Smart Building,
Smart Operation

Farm Automation

ระบบ Smart Building ที่ผสานการทำงานร่วมกับ
Operation Management ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลาง
ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปแบบได้หลากหลาย
ตามลักษณะการใช้งานขององค์กร

ระบบ Smart Farm ที่มีการติดตั้งและใช้งานง่าย
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ระบบเล็กๆ ต่อยอดเพิ่มไป
จนถึงระบบใหญ่ระดับ plant factory
โดยระบบทั้งหมดของการปลูกจะถูกดูแลด้วย
ความสามารถของ GreenFarm.AI farm automation
และ application ที่จะดูแลแทนคุณตลอด 24 ชั่วโมง

Throughwave
Distribution

วิศวกรของเราเชี่ยวชาญในการออกแบบ
วางโครงสร้างและติดตั้งระบบ
Enterprise IT Infrastructure
ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ขององค์กรทุกระดับ
พร้อมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

IT Consulting
with Tailor-made Solution

บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
IT Solution เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างตรงจุด
และมีประสิทธิภาพสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยเฉพาะองค์กรด้านการเงินและการธนาคาร

Smart Building, Smart Operation

ระบบ Smart Building ที่ผสานการทำงานร่วมกับ
Operation Management ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลาง
ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปแบบได้หลากหลาย
ตามลักษณะการใช้งานขององค์กร

Throughwave Distribution

วิศวกรของเราเชี่ยวชาญในการออกแบบ วางโครงสร้าง
และติดตั้งระบบ Enterprise IT Infrastructure
ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจขององค์กรทุกระดับ
พร้อมบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

Enterprise IT Distribution

 • โซลูชั่นยอดนิยม

Datacenter Virtualization Solution

การทำ Virtualization ทั้งในแง่ของการออกแบบ Infrastructure และ Service จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองและมากประสบการณ์ในการออกแบบรวมถึงติดตั้งระบบ Virtualization ให้กับลูกค้ามาอย่างยาวนาน

Enterprise Server and Storage

ระบบ Server และ Storage ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร โดยประกอบไปด้วยเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายแบบพร้อมใช้งาน

Networking and Network Security

ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย รวมไปถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเครือข่ายให้กับองค์กร เพื่อป้องกันการถูกโจมตี และเพื่อให้ธุรกิจขององค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น

Application Security Solution

เพิ่มความปลอดภัยให้กับแอพพลิเคชันที่สำคัญขององค์กร ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยเมื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงจากภายนอก ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ

 • ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Building, Smart Operation

 • จุดเด่น

Flexible

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อเรียกดูหรือสั่งงานได้จากศูนย์กลาง โดยไม่จำกัดยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ หากอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานอยู่บนโปรโตคอลมาตรฐาน

Open-ended

พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชั่นในแบบของคุณเอง เพื่อเสริมศักยภาพและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐและเอกชน, ผู้พัฒนาหรือบริหารอสังหาริมทรัพย์, โรงพยาบาล, หรือสถาบันการศึกษา

Pay As You Go

ความคุ้มค่าเป็นอีกปัจจัยที่เราคำนึงถึง เราจึงออกแบบระบบให้คุณสามารถใช้งานและจ่ายเงินตามการใช้งาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเกินไปในช่วงเริ่มต้น อีกทั้งยังสามารถเปิดใช้งานเพิ่มเติมได้หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต

 • โซลูชั่นที่น่าสนใจ

Building Management

 • บริหารจัดการระบบต่างๆของอาคารได้สะดวกผ่านการควบคุมจากศูนย์กลาง โดยสามารถควบคุมการทำงานได้หลายอาคารแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
 • แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือความบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
 • สามารถนำไปต่อยอดเป็นโซลูชั่นที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมได้ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, หรือโรงพยาบาล

Customizable Workflow

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของบุคคลากรทั้งภายในและระหว่างองค์กร
 • รองรับการปรับแต่งรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะขั้นตอนการทำงานเดิมขององค์กรได้
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่องค์กรมีอยู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท อาทิเช่น Customer Support หรือ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอนุมัติจากบุคคลเป็นลำดับขั้น

Meeting/Car Reservation

 • สามารถใช้จองทรัพยากรได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม หรือ ยานพาหนะ
 • มีหน้าจอแสดงสถานะการจองและใช้งานทรัพยากร
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบการจองผ่าน Outlook
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอาคาร หรือ Workflow เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดพลังงาน เช่น การเตรียมกาแฟหรือการเปิด/ปิดไฟขณะมีการจองใช้งานห้องประชุม เป็นต้น

Access Control & Monitoring

 • รองรับการยืนยันตัวตนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสกนใบหน้า, ลายนิ้วมือ, บัตร RFID, หรือ QR Code โดยสามารถควบคุมและบริหารจัดการส่วนต่างๆของอาคารได้จากระบบเดียวกัน
 • รองรับการนำข้อมูลการใช้งานมาทำรายงานเฉพาะในรูปแบบต่างๆ
 • สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะทางต่างๆ เช่น หน้าจอสำหรับการลงทะเบียนใช้งานอาคารที่สามารถรับรหัส wifi ฟรี เป็นต้น

หากสนใจบริการจาก MellowMatic สามารถ download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Brochure

Farm Automation

 • จุดเด่น

Less effort but the advanced result

สะดวกสบายในการปลูกแม้จะเป็นมือใหม่ในการเริ่มต้น ด้วยระบบที่ทำการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมต่อพืชที่ต้องการปลูกแต่ละชนิดแบบอัตโนมัติ

From small beds to a bigger plant

เหมาะสำหรับมือใหม่เริ่มปลูกภายในบ้าน ต่อยอดได้จนถึงทำงานระดับระบบ Plant factory

Cloud service and mobile application

ไม่พลาดทุกการดูแลด้วย GreenFarm.AI และ Cloud services บน mobile application ที่ทำให้สามารถดูแลการเกษตรได้จากทุกที่เสมือนได้เฝ้ามองตลอด 24 ชั่วโมง

หากสนใจบริการจาก GreenFarm.ai สามารถ download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Brochure

IT Consulting Services

 • บริการของเรา

Consulting Service

ให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบ IT Solution เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของคุณอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Tailor-made Solution

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา IT Solution เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของคุณ

Performance Tuning

ค้นหาสาเหตุหรือจุดที่ทำให้เกิดคอขวดใน Existing Solution เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในเชิงความเร็วประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน

 • ลูกค้าของเรา

หากสนใจบริการจาก  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ boostlabs.tech