ขอเชิญชวนบริจาคเงินและบริจาคโลหิตช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2554 ร่วมกับสภากาชาดไทย

เนื่องจากในยามนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ทางบริษัททรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด จึงขอร่วมเป็นกำลังใจ และขอสนับสนุนให้ชาวไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยเราขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดการโอนเงินดังระบุในภาพ และดังข้อความด้านล่างดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04190-6

โทรศัพท์ 02 251 7853-6 หรือ 1664

Fax 02 256 4069

นอกจากนี้เพื่อเร่งระดมขอรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติม ส่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆจังหวัดที่ประสบภาวะวิกฤติจากอุทกภัย  โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี พิษณุโลก เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถออกรับบริจาคโลหิตได้ ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขยายเวลารับบริจาคโลหิตเป็นพิเศษ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ จากเดิมเวลา 08.00-16.30 น.ขยายไปจนถึง 19.30 น. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม  2554 สำหรับวันอังคาร และ พฤหัสฯ เปิดเวลาเดิม 07.30-19.30 น.,เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.30-15.30 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงพลังน้ำใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2256 4300

ขอบพระคุณมากครับ