ประโยชน์ของการใช้ VDI ทดแทน PC ภายในองค์กร

vmware

Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์นำการทำ Virtualization มาใช้กับ Desktop เพื่อเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับการลงทุนระบบ Desktop ใหม่ๆ และทุกวันนี้ภาคธุรกิจหลากหลายก็ได้มีการนำ VDI ไปใช้ทดแทน PC กันแล้ว มาดูกันว่า VDI จะสร้างคุณค่าใหม่ๆ และเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเชิงธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

vmware_horizon_with_view_for_vdi

การบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น

 • เนื่องจาก VDI จะมีการจัดเก็บ Image ของ Desktop ทั้งหมดเอาไว้บน Virtualization ใน Data Center ดังนั้นการบริหารจัดการทั้งหมดจึงเป็นแบบศูนย์กลาง
 • ด้วยการนำเทคโนโลยี Virtualization มาใช้ การอัพเกรด Desktop ทั้งหมด เช่น การเพิ่ม RAM, การเพิ่มพื้นที่ หรือการเพิ่ม CPU จึงสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
 • การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ เช่น การ Patch เพื่อเพิ่มความปลอดภัย, การอัพเกรด Version ต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
 • การบริหารจัดการและอัพเกรด Application และลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็สามารถทำได้จากศูนย์กลาง และสามารถบังคับเครื่องลูกข่ายไม่ให้ลง Software ผิดลิขสิทธิ์ได้
 • การสำรองข้อมูลทั้งหมด สามารถทำได้จากศูนย์กลาง และมีความเร็วสูง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Bandwidth ภายในระบบเครือข่าย
 • รองรับการทำ Disaster Recovery สำหรับ Desktop ทั้งหมดได้ทันที เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

ความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้น

 • การกำหนด Network Policy และ Firewall Rule ทั้งหมด สามารถทำได้จากศูนย์กลางภายใน Data Center ทำให้ลดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายลง
 • สามารถควบคุมการใช้งาน USB และการติดตั้ง Software ต่างๆ ในเครื่องลูกข่ายได้ ทำให้ลดโอกาสการติด Virus และ Malware ต่างๆ ลง
 • สามารถบริหารจัดการ Anti-virus, Personal Firewall, Malware Protection และอื่นๆ สำหรับ Virtual Desktop ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง
 • ป้องกันข้อมูลของคนไข้รั่วไหลจากการสูญหายของอุปกรณ์ปลายทาง หรือการทิ้ง Hard Drive ต่างๆ และการลักลอบ Copy ข้อมูลออกไปได้
 • รองรับการทำ Compliance ของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

ความคุ้มค่าที่มากกว่า PC

 • สามารถนำ Desktop ไปใช้งานร่วมกับ Mobile Device ได้ทันที โดยไม่ต้องพัฒนา Mobile Application อีกต่อไป รองรับการทำ BYOD อย่างเต็มตัว
 • สามารถใช้งาน Thin Client แทน PC เพื่อลดทั้งค่าใช้จ่าย, เพิ่มความปลอดภัย และลดการใช้งานไฟฟ้าลงได้
 • สามารถบริหารจัดการและอัพเกรด Desktop ได้จากศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว ทำให้ทีม IT ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึง Desktop ของตัวเองได้จากทุกที่ทุกเวลาอย่างปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องมี PC วางประจำสำหรับแต่ละคนอีกต่อไป
 • สามารถใช้ทดแทน Solution Remote Access ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถใช้งาน Software เดิมที่มีอยู่ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ทำให้ License ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่มีความคุ้มค่าสูงขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยลง ด้วยการลงทุนที่ Data Center ศูนย์กลางเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย บริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่ info@throughwave.co.th หรือโทร 02-210-0969 ได้ทันที