Entries by Throughwave Staff

Nutanix เปิดตัว Security Development Lifecycle เพิ่มความปลอดภัยและการทำ Compliance ให้ Virtual Computing Platform

Nutanix ผู้ผลิตระบบ Virtual Computing Platform สำหรับ Web-Scale Infrastructure ได้ประกาศเปิดตัวความสามารถในการทำ Security Development Lifecycle (SecDL) สำหรับรักษาความปลอดภัยให้แก่ Virtualization Infrastructure บน Nutanix Appliance เพิ่มเติม ดังนี้ พัฒนา Software โดยทำการเพิ่ม Security Development ลงไปใน Software Development Process พร้อม Automated Testing สำหรับ Security โดยเฉพาะ Release Minor Patch สำหรับ Security ถี่ขึ้น รองรับ Self-encrypting Drives เพื่่อเข้ารหัสข้อมูลที่ Inactive อยู่ ทำให้สามารถรองรับมาตรฐานความปลอดภัย FIPS 140-2 Level 2, NSA Suite […]

การมาของ 3D Virtual Studio กับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ในการถ่ายทำ

เทคโนโลยี 3D Virtual Studio ได้กลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ผู้ผลิตรายการเลือกใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยี 3D Virtual Studio สามารถช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการผลิตรายการได้อย่างมากมาย, ช่วยลดต้นทุนการผลิตรายการและการเปลี่ยนฉากลง และเริ่มมีราคาที่องค์กรสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยต้นทุนที่่ปรับลดราคาลงมา โดย 3D Virtual Studio เพียงชุดเดียวก็สามารถรองรับการผลิตรายการได้ตั้งแต่ 5 – 10 รายการต่อวันจากห้องส่งเพียงห้องเดียว Radical Angle หนึ่งในผู้ผลิต 3D Virtual Studio ที่ทำตลาดในประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่าภาคการศึกษาในประเทศไทยควรเริ่มถ่ายทอดความรู้และการใช้เทคโนโลยี 3D Virtual Studio นี้ให้แก่นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและคุ้นเคยกับการนำเทคโนโลยี 3D Virtual Studio มาใช้ในการถ่ายทำรายการ และปรับตัวให้เข้ากับการถ่ายทำรายการด้วยเทคนิคใหม่ๆ ได้ โดยตัวอย่างของตำแหน่งงานต่างๆ ในห้องถ่ายทำรายการที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ 3D Virtual Studio มีดังนี้ Program Director ผู้วางผังรายการจะต้องเข้าใจในลักษณะการใช้งาน 3D Virtual Studio เพื่อจัดเตรียมทีมงานให้เหมาะสมกับแต่ละรายการที่มีการใช้งาน 3D […]

Time Server สามารถช่วยปกป้อง Microsoft Active Directory Infrastructure ให้ทนทานได้อย่างไร?

Microsoft Active Directory นับเป็นหนึ่่งในระบบที่ได้รับความนิยมสูงมากสำหรับระบบเครือข่ายและลูกข่ายระดับองค์กร ด้วยความสามารถในการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ระดับเครื่องลูกข่าย ทำให้สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายและรักษาความปลอดภัยได้จากศูนย์กลาง แต่รู้หรือไม่ว่าการใช้งาน Microsoft Active Directory อย่างไม่ระวังนั้น ระบบทั้งหมดอาจไม่สามารถทำงานได้เพราะเครื่องลูกข่ายไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนได้เลย Active Directory ใช้งานระบบ Time Synchronization ตอนไหนบ้าง? โดยทั่วไปแล้ว Active Directory จะใช้เวลาจากระบบ Time Server สำหรับอ้างอิงเป็น Timestamp และนำไปใช้เพื่อป้องกันการเกิด Conflict ในการทำ AD Replication และใช้เป็น Timestamp ในการทำ Kerberos Authentication เพือป้องกันการโจมตีแบบ Replay Attack ปลอมแปลงการยืนยันตัวตนนั่นเอง การที่เครื่องในระบบ Active Directory เวลาไม่ตรงกันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง? โดยทั่วไป Windows จะกำหนดค่า Default สำหรับ Maximum Time Difference ระหว่างเครื่องลูกข่ายที่มายืนยันตัวตน กับ Domain […]

Supermicro Embedded Server Solutions – ทางเลือกของนักพัฒนาไทยในการ OEM Hardware Server

Supermicro ผู้ผลิต Server ประสิทธิภาพสูงสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ทั่วโลก ได้เปิดตัว Supermicro Embedded Server Solutions สำหรับตอบรับตลาด OEM ให้แก่ผู้พัฒนา Software ทั่่วโลก ด้วยสถาปัตยกรรม CPU แบบ x86 ทำให้สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ และซอฟต์แวร์ได้อย่างหลากหลาย ในขณะที่การออกแบบ Server Hardware เองก็มีความเป็นเอกลักษณ์สูง มีความหลากหลายให้เลือกใช้งานตามความต้องการของระบบ Software ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Medical Imaging – เครื่อง Embedded Server ที่ใช้ Dual Socket CPU ประสิทธิภาพสูงอยาง Intel E5 2600 v3 พร้อมทั้งติดตั้งหน่วยความจำขนาดใหญ่ได้ Digital Security & Surveillance – เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ติดตั้ง CCTV Software […]

Supermicro ทำลายสถิติโลกด้วย Server ความเร็วสูง Latency ต่ำ สำหรับงานประมวลผลทางด้านการเงินโดยเฉพาะ

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ผู้ผลิต Server ประสิทธิภาพสูงสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ชั้นนำทั่วโลก ได้เข้ารับการทดสอบประสิทธิภาพจาก Securities Technology Analysis Center (STAC) ซึ่งทำการทดสอบเครื่อง Server ใน Configuration ต่างๆ สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ และได้ทำลายสถิติโลกใน 2 การทดสอบ ได้แก่ STAC-N1 และ STAC-A2 ในการทดสอบ STAC-N1 นั้น จะเน้นการทดสอบการทำงานของ Server ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายด้วย Network Interface Card สำหรับการใช้งานร่วมกับ Application ที่เน้นการใช้ Network API ภายในระบบเพื่อสร้าง Trading Application ประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ ซึ่ง Network Latency ก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญมากเนื่องจาก Network Latency มักจะกลายเป็นคอขวดของระบบ Trading โดยทั่วไป […]

เพิ่มความทนทาน, ความเร็ว และความปลอดภัยให้ Microsoft Exchange 2013 ด้วย Array Networks APV Application Delivery Controller

สำหรับองค์กรที่มีการใช้งาน Microsoft Exchange 2013 ภายในองค์กร และต้องการที่จะเพิ่มความทนทานไปพร้อมๆ กับการเพิ่มความเร็วและความปลอดภัยให้กับระบบ Microsoft Exchange 2013 ที่มีการใช้งานอยู่ Array Networks APV ซึ่งเป็นระบบ Application Delivery Controller สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ด้วยความสามารถในการทำ Layer 4 Load Balancing, High Availability, SSL Acceleration, SSL Offloading, DDoS Protection, TCP Connection Multiplexing, Caching และ Compression ไปพร้อมๆ กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ จาก Diagram การทำงานของ Microsoft Exchange 2013 ดังที่ปรากฎ ส่วนหลักๆ ของระบบ Microsoft Exchange 2013 จะประกอบไปด้วยระบบย่อย 2 ส่วน […]

Array Networks นำเสนอโซลูชั่น SSL-VPN ตอบรับตลาดมหาวิทยาลัยสำหรับเข้าถึง Paper งานวิจัยต่างประเทศได้จากทุกที่ทุกเวลา

Array Networks ผู้ผลิตระบบ Application Delivery Controller และ SSL-VPN ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ได้ตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วย Solution สำหรับการเข้าถึง Paper งานวิจัยที่แต่ละมหาวิทยาลัยทำการเช่าฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เอาไว้ ผ่านทาง SSL-VPN Portal จาก Web Browser ได้ทันที ทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถมีระบบสำหรับให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยเหล่านี้ได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยทั่วไปแล้วการเช่าฐานข้อมูลงานวิจัยในลักษณะนี้ มักจะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการจำกัดวง IP Address ที่เข้าถึงได้ ให้เป็น IP Address ขององค์กรที่ทำการเช่าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ พร้อมทั้งต้องมีการยืนยันตัวตนด้วย Username/Password ภายในองค์กร ทำให้การใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยสามารถทำได้จากภายในองค์กรเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีของ Array Networks AG การทำ SSL-VPN จึงสามารถมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ โดยการสร้าง SSL-VPN Portal สำหรับให้ผู้ใช้งานเข้ามายืนยันตัวตนผ่านหน้า Website เพื่อใช้งาน Secure Browser โดยให้ Array Networks AG […]

ForeScout แจกฟรี คู่มือ 10 Best Practice for Mobile Device Management (MDM)

สำหรับองค์กรไหนที่มีแผนจะรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Laptop, Smart Phone หรือ Tablet ก็ตาม สามารถ Download คู่มือ 10 Best Practice for Mobile Device Management หรือ MDM ฟรีๆ ได้ทันทีครับ ซึ่งคู่มือนี้จะสามารถนำประยุกต์ใช้กับธุรกิจอะไรก็ได้ และสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้เช่นกันครับ ผู้ที่สนใจ สามารถ Download ได้ที่นี่ทันทีครับ https://www2.forescout.com/10_best_practices_mdm

ForeScout เปิดตัว Hardware Inventory Plugin เก็บข้อมูลเครื่องลูกข่ายถึงระดับ CPU, RAM และ Hard Drives

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next Generation Network Access Control และ BYOD ได้ประกาศเปิดตัว Hardware Inventory Plugin สำหรับผลิตภัณฑ์ ForeScout CounterACT เพื่อให้ ForeScout CounterACT สามารถทำการรวบรวมข้อมูลของเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้ในเชิงลึกยิ่งขึ้น โดยสามารถรวบรวมข้อมูลของการใช้งาน Certificate, Computer, Logical Device, Motherboard, Network Adapter, Physical Device, Physical Memory, Plug n Play Device, Processor และ USB Connected Device ได้ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการออกรายงาน และสร้างนโยบายรักษาความปลอดภัยองค์กรได้อย่างครอบคลุม การเปิดตัว Hardware Inventory Plugin ครั้งนี้ ทำให้ ForeScout CounterACT […]

แนะนำ Supermicro MicroCloud – โซลูชันพิเศษตอบโจทย์ Cloud ด้วย 24 Server ในขนาด 3U

เพื่อตอบรับกับการเติบโตของความต้องการของระบบ Data Center ที่ต้องการประสิทธิภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing, Content Delivery Network (CDN), Video Streaming, Social Networking, Web Cache, Web Server, Memcache หรือแม้แต่ Colocation ก็ตาม Supermicro ผู้ผลิต Server ประสิทธิภาพสูงสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ทั่วโลก จึงได้ออกแบบ MicroCloud Server สำหรับตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ด้วย Enclosure ขนาด 3U Rack Mount และมี Server ภายในตั้งแต่ 8 ถึง 24 เครื่องภายใน Enclosure เดียว ทำให้สามารถประหยัดการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่ลงได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ Server […]

Supermicro เปิดตัว Storage Server กว่า 30 รุ่น ตอบทุกโจทย์ความต้องการในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ในราคาที่คุ้มค่า

Supermicro ผู้ผลิต Server ประสิทธิภาพสูงสำหรับ Data Center ขนาดใหญ่ทั่วโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัว Storage Server ซึ่งเป็น Server ที่สามารถติดตั้้ง Hard Disk Drive และ Solid State Drive ได้จำนวนมากเป็นพิเศษสำหรับระบบงานที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากโดยเฉพาะ เพิ่มมาอีกกว่า 30 รุ่น ซึ่งสามารถมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 12TB – 432TB ภายในเครื่องเดียว และรองรับการเพิ่มขยายได้เกินกว่า 6,000TB โดยมีการปรับปรุงใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้ ใช้ CPU Intel รุ่นล่าสุด Intel Xeon E5 2600 v3 รองรับการใช้งานสูงสุดถึง 36 Cores และหน่วยความจำกว่า 1.5TB บน Server Mainboard ตระกูล X10 https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm รองรับ […]

3 ข้อแนะนำ สำหรับการเลือกจุดติดตั้งเสา GPS ให้ Time Server ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับการลงทุนระบบ Time Server หรือ Time Synchronization Appliance นั้น การเลือกจุดติดตั้งเสา GPS เพื่อทำการรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเลือกจุดติดตั้งเสา GPS มีดังนี้ 1. ติดตั้ง GPS ภายนอกอาคาร ในตำแหน่งที่มองเห็นท้องฟ้าอย่างทั่วถึง เพื่อให้ GPS สามารถเชื่อมต่อดาวเทียมได้เป็นจำนวนมากที่สุด และรองรับกรณีที่มีเมฆฝน การที่เสา GPS อยู่ในที่โล่งจะยิ่งทำให้โอกาสในการเชื่อมต่อดาวเทียมสำเร็จได้สูงขึ้น และการ Wiring ทั้งหมดก็ต้องเดินแบบ Outdoor ด้วยเช่นกัน โดยสำหรับกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ ให้ทำการทดสอบอุปกรณ์เสา GPS ภายในอาคารให้มั่นใจก่อนเสมอ 2. ติดตั้ง GPS ให้ห่างจากสายล่อฟ้าของอาคาร เพื่อไม่ให้เสา GPS ได้รับความเสียหาย หรือเกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่า การติดตั้งเสา GPS ให้ห่างจากสายล่อฟ้าของอาคารก็จะทำให้เสา GPS ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3. ติดตั้ง GPS ให้ไม่เกินระยะที่กำหนดของอุปกรณ์ Time Server Time […]