Force10 Networks ส่ง S4810 รุกตลาด 10/40GbE Core / Top-of-Rack Switch

Force10 Networks ผู้ผลิต Data Center Switch ประสิทธิภาพสูงจากอเมริกา ตอบสนองตลาด Data Center แบบ Cloud ด้วยการประกาศเปิดตัว Switch เอนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง S4810 โดยมีพอร์ต 10 GbE SFP+ จำนวน 48 พอร์ต และมีพอร์ต 40 GbE QSFP+ อีก 4 พอร์ต รวมแล้วมี Switching Capacity สูงถึง 1,280 Gbps ทั้งในการทำงานแบบ Layer 2 และ Layer 3 สำหรับตอบสนอง Data Center ยุคใหม่ ที่ Core Switch ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานองค์กร และ Data Center Switch สำหรับ Virtualization ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เทอะทะอีกต่อไป

ด้วย Switch S4810 เพียง 2 ชุด ทำงานร่วมกันแบบ Redundant โดยใช้พื้นที่เพียง 2U ก็จะทำให้องค์กรของคุณสนับสนุนระบบเครือข่ายความเร็ว 10 GbE และ 40 GbE ได้เป็นแห่งแรกๆ ของภูมิภาค และเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับ Data Center ในอนาคตที่จะมีการนำระบบ Storage แบบ 10 GbE iSCSI และ 10 GbE FCoE มาใช้งานร่วมกับระบบ Virtualization จากเจ้าต่างๆ รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Distributed Switch ด้วยความเร็วระดับ 10 GbE นั้น ก็จะเป็นการเปิดทางไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบ Wireless N ที่อนาคตจะมีความเร็วสูงถึง 900Mbps, ระบบ Voice/Video ที่ไม่ต้องห่วงเรื่องการทำ QoS อีกต่อไป หรือแม้แต่ความเป็นไปได้ในการนำระบบ Storage และ Backup มาใช้งานร่วมกับ User ในเครือข่ายอย่างเต็มตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลอย่างแท้จริง

ด้วยดีกรีการทำงานใน Data Center ชั้นนำทั่วโลกมากมาย จนเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง Force10 Networks สามารถเสนอโซลูชั่นส์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Core Switch ที่คุณมีอยู่ในเวลานี้ได้ ด้วยราคาที่ต่ำกว่า พร้อมการรับประกันสินค้าระดับมาตรฐานสากล ทำให้ Force10 S4810 น่าจะกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบเครือข่ายความเร็วสูงของคุณในเวลานี้ได้ไม่ยากนัก