Supermicro จัดสัมมนาเรื่อง “Physicalization vs. Virtualization – Best Practices of Cloud Computing” ในงาน World Hosting Day in Asia 2011

ซูเปอร์ไมโคร (Supermicro) ผู้ผลิตเซิฟเวอร์รายใหญ่จากอเมริกา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Physicalization vs. Virtualization – Best Practices of Cloud Computing” ในงาน World Hosting Day in Asia 2011 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม Millenium Hilton Bangkok

การสัมมนาจะมีขึ้น ณ เวลา 13.40 – 14.10 น. ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 โดย Dr.Tau Leng ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและโซลูชั่นการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing) จาก Supermicro ซึ่งในหัวข้อสัมมนานี้ ทาง Dr.Tau Leng ได้เกริ่นไว้ดังนี้

“Physicalization นั้นหมายถึงการติดตั้ง Physical Server หลายๆ เครื่องใน 1 Rack  ซึ่งในการทำ Physicalization นี้ เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ได้ด้วยการแบ่งการใช้งาน Physical Resource ต่างๆ เช่น Chassis, Power Supply และ Cooling System  หน่วยประมวลผลกินพลังงานต่ำแบบพิเศษมักถูกใช้ในงานแบบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลต่อ Watt ที่ใช้  ในทางตรงกันข้าม Virtualization หมายถึงการใช้ระบบประมวลผลที่ทรงพลังยิ่งขึ้นซึ่งทำงานด้วย Virtualization Software เพื่อซ่อนพฤติกรรมในระดับ Physical จากผู้ใช้งาน และสร้าง “Virtual Machine” หลายๆ ชุดสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน และ Application แต่ละชนิด

ในสัมมนาครั้งนี้ เราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของโมเดลการประมวลผลแบบ Physicalization และ Virtualization  และเรายังจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังอย่าง 8-socket Westmere-EX 80-Core 160-Thread ไปจนถึงหน่วยประมวลผลพลังงานต่ำอย่าง ATOM-based Micro Server และแต่ละระบบจะมี Best Practice สำหรับใช้งานใน Data Center กันอย่างไร”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงานสัมมนานี้ และหัวข้อสัมมนาอื่นๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldhostingdays.com/eng/whd-asia-schedule.php โดยหากท่านยังไม่มีบัตรเข้าร่วมงาน ท่านสามารถส่งชื่อของท่าน, E-mail ในบริษัทของท่าน พร้อมชื่อบริษัทของท่านมาที่ whd.asia@throughwave.co.th ในหัวข้อ WHD Registration เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการเข้าชมงานฟรีจากซูเปอร์ไมโคร หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-210-0969 เรื่องการลงทะเบียนงาน WHD

รายละเอียดเพิ่มเติมของงาน

ที่มา: Throughwave Thailand https://www.throughwave.co.th