Infortrend EonStor DS Storage รองรับ 3TB Hard Drives แล้ว

อินฟอร์เทร็นด์ (Infortrend) ประกาศสนับสนุน 3TB Enterprise Hard Drives ใน Enterprise SAN Storage EonStor DS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน SAN Storage Technology

หลังจากที่ Infortrend ได้สนับสนุนการใช้งาน Hard Drives ความจุสูงเป็นเจ้าแรกของโลกมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น 2TB SATA หรือ 600GB SAS2 ครั้งนี้ Infortrend ได้ประกาศสนับสนุน 3TB SATA และ 3TB Nearline SAS2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ระบบ Storage ของ Infortrend สามารถมีความจุได้ถึง 36TB ด้วยการติดตั้ง Hard Drives เพียงแค่ 12 ชุด และสำหรับ Hybrid Storage ที่เป็น Mainstream อย่าง S16F-R2842 ก็จะสามารถมีความจุได้ถึง 48TB และขยายได้มากถึง 336TB เลยทีเดียว

ในการนำไปใช้งาน Storage จาก Infortrend ได้ผ่าน VMware Ready, Citrix Ready รวมถึงยังเป็น Technology Partner กับ Microsoft และ Oracle อีกด้วย รวมถึงในสตูดิโอตัดต่อชื่อดังเอง ก็ยังใช้ Infortrend ในงานผลิตสื่อโทรทัศน์ (Video Editing) และการถ่ายทอด (Video Streaming) มากมาย และยังมีการใช้งานในลักษณะ 24×7 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีมาแล้วในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับในอนาคต Infortrend ESVA เองก็คงจะสนับสนุน 3TB ในเวลาไม่นานนี้เช่นกัน และจากกำหนดการแล้ว 4TB น่าจะมาภายในไม่เกินสิ้นปีนี้

ที่มา: Throughwave Thailand https://www.throughwave.co.th