Throughwave Thailand เปิดรับตำแหน่ง Mobile Whitebox Developer (iOS)

ถ้าคุณมองหางานที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวิธีการเก่าๆ งานที่ท้าทาย และอยากพัฒนาเทคโนโลยี่ ที่กำลังจะกลายเป็น Paradigm ใหม่ของวงการ และถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สีกอยากที่จะเรียนรู้ รายละเอียดในการทำงานต่างๆ ของส่วนประกอบของแอพพลิเคชั่นและเป็นคนชอบทำอะไร perfect เราอยากคุยกับคุณครับ

 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ของ แอพพลิเคชั่น สำหรับ การทำ performance tunning บน อุปกรณ์ที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPod touch, iPhone,  ไปจนถีง iPad สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของเราที่เป็นระบบ Collaboration ที่ทำงานแบบ Peer to Peer ร่วมกับ ระบบ Backend แบบ Private Synchronization Cloud.

 

ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบในการดูแล การออกแบบ รวมถีง ระบบ Architecture ของ ฝั่ง Mobile Client ของ Performance tunning iOS application

– ทำงานร่วมกับ ทีม Quality Assurance และ Development Team  เพื่อสร้างและออกแบบรูปแบบของการทดสอบ performance ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์

– ร่วมทำงานกับทีม Development ของเรา เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของการทดสอบและปรับตั้งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

– มีความเป็นผู้นำและผู้ริเริ่มในสถานการณ์การทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพสูง

 

ความสามารถพื้นฐานที่เราต้องการ

– C, Objective C หรือ C++

– มีประสบการณ์ในการพัฒนา software บน iOS หรือ Unix based system

– มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, XML-RPC, Thrift

– มีความรู้เรื่อง Database ไม่ว่าจะเป็น SQL หรือ NON-SQL based

– Source code control เช่น GIT, perforce, svn, หรือ CVS

 

ความสามารถพิเศษที่เราถวิลหา (Optional): (อันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาทำก็คงต้องรู้อยู่ดีครับ)

– ชื่นชอบการถกเถียง ด้านเทคโนโลยี่

– รู้ว่า interface ของ จาวา เทียบเท่ากับอะไรใน Objective C

– เข้าใจว่า file name  “xxxx+xy.m” ใน Objective-C หมายถีงอะไร

– เคยใช้ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Git

– เคยมีประสบการณ์ในการ tune performance ของระบบอื่นๆมาก่อน

– รู้จัก Mongo DB, Redis, Couch DB, Node.js, MySQL cluster แล้วรู้ว่่าแต่ละตัวน่าจะไว้ทำอะไร

– เข้าใจการใช้ source code control

– รู้จักว่า Jenkins คืออะไร

– รู้วิธีการ debug และ set stack trace แบบข้าม ไฟล์ใน GDB

– เข้าใจเรื่อง memory management และรู้ลำดับการใช้งานของ Heap และ Stack

– เคยใช้ process การทำงานแบบ just-in-time หรือ agile development

 

คุณสมบัติพี้นฐานอื่นที่เราต้องการ

– Have good read/write English proficiency. At least your favorite SDK document would come in English, wouldn’t it?

– ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และท้าทาย

– สำหรับผู้ชาย จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับราชการทหารแล้ว

 

ถ้าคุณสนใจที่จะคุยกับเราส่ง resume ของคุณมาที่ job@throughwave.co.th ครับ