Throughwave Thailand เปิดรับตำแหน่ง Mobile Whitebox Developer (iOS)

ถ้าคุณมองหางานที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวิธีการเก่าๆ งานที่ท้าทาย และอยากพัฒนาเทคโนโลยี่ ที่กำลังจะกลายเป็น Paradigm ใหม่ของวงการ และถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สีกอยากที่จะเรียนรู้ รายละเอียดในการทำงานต่างๆ ของส่วนประกอบของแอพพลิเคชั่นและเป็นคนชอบทำอะไร perfect เราอยากคุยกับคุณครับ

 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ของ แอพพลิเคชั่น สำหรับ การทำ performance tunning บน อุปกรณ์ที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPod touch, iPhone,  ไปจนถีง iPad สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของเราที่เป็นระบบ Collaboration ที่ทำงานแบบ Peer to Peer ร่วมกับ ระบบ Backend แบบ Private Synchronization Cloud.

 

ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบในการดูแล การออกแบบ รวมถีง ระบบ Architecture ของ ฝั่ง Mobile Client ของ Performance tunning iOS application

– ทำงานร่วมกับ ทีม Quality Assurance และ Development Team  เพื่อสร้างและออกแบบรูปแบบของการทดสอบ performance ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์

– ร่วมทำงานกับทีม Development ของเรา เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของการทดสอบและปรับตั้งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

– มีความเป็นผู้นำและผู้ริเริ่มในสถานการณ์การทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพสูง

 

ความสามารถพื้นฐานที่เราต้องการ

– C, Objective C หรือ C++

– มีประสบการณ์ในการพัฒนา software บน iOS หรือ Unix based system

– มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, XML-RPC, Thrift

– มีความรู้เรื่อง Database ไม่ว่าจะเป็น SQL หรือ NON-SQL based

– Source code control เช่น GIT, perforce, svn, หรือ CVS

 

ความสามารถพิเศษที่เราถวิลหา (Optional): (อันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาทำก็คงต้องรู้อยู่ดีครับ)

– ชื่นชอบการถกเถียง ด้านเทคโนโลยี่

– รู้ว่า interface ของ จาวา เทียบเท่ากับอะไรใน Objective C

– เข้าใจว่า file name  “xxxx+xy.m” ใน Objective-C หมายถีงอะไร

– เคยใช้ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Git

– เคยมีประสบการณ์ในการ tune performance ของระบบอื่นๆมาก่อน

– รู้จัก Mongo DB, Redis, Couch DB, Node.js, MySQL cluster แล้วรู้ว่่าแต่ละตัวน่าจะไว้ทำอะไร

– เข้าใจการใช้ source code control

– รู้จักว่า Jenkins คืออะไร

– รู้วิธีการ debug และ set stack trace แบบข้าม ไฟล์ใน GDB

– เข้าใจเรื่อง memory management และรู้ลำดับการใช้งานของ Heap และ Stack

– เคยใช้ process การทำงานแบบ just-in-time หรือ agile development

 

คุณสมบัติพี้นฐานอื่นที่เราต้องการ

– Have good read/write English proficiency. At least your favorite SDK document would come in English, wouldn’t it?

– ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และท้าทาย

– สำหรับผู้ชาย จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับราชการทหารแล้ว

 

ถ้าคุณสนใจที่จะคุยกับเราส่ง resume ของคุณมาที่ job@throughwave.co.th ครับ

 

 

Throughwave Thailand เปิดรับตำแหน่ง Mobile Developer (iOS)

ถ้าคุณมองหางานที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวิธีการเก่าๆ, งานที่ท้าทาย และอยากพัฒนาเทคโนโลยี่ที่กำลังจะกลายเป็น Paradigm ใหม่ของวงการ และถ้า คุณเป็นคนที่มีความรู้สีกอยากที่จะสร้าง แอพพลิเคชั่น generation ถัดไปที่สามารถใช้งานได้ง่าย แต่มี User Experience ที่เหนือกว่ามาตรฐานของแอพพลิเคชั่นบน iPhone ทั่วๆไป เราอยากคุยกับคุณมากๆ ครับ

 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ของ แอพพลิเคชั่น บน อุปกรณ์ ที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPod touch, iPhone ไปจนถีง iPad สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของเราที่เป็นระบบ Collaboration ที่ทำงานแบบ Peer to Peer ร่วมกับ ระบบ Backend แบบ Private Synchronization Cloud

ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบในการดูแล การออกแบบ รวมถีง ระบบ Architecture ของ ฝั่ง Mobile Client

– ทำงานร่วมกับ ทีม UX designer และผลตอบรับจากผู้ใช้ เพื่อสร้าง และออกแบบ รูปแบบของการใช้งานที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับแต่ละ form factor ของ device

– ร่วมทำงานกับทีม Development ของเราเพื่อ สร้างระบบ Software ที่ล้ำหน้าในทางนวัตกรรม แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลได้ง่าย

– มีความเป็นผุ้นำ และผู้ริเริ่มใน สถานการณ์การทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพสูง

 

ความสามารถพื้นฐานที่เราต้องการ

– C, Objective C หรือ C++

– มีประสบการณ์ในการพัฒนา software บน iOS

– มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, XML-RPC, Thrift

– มีความรู้เรื่อง Database จะเป็น SQL หรือ NON-SQL based

– มีความรู้เรื่อง HTML5, CSS, JavaScript

 

ความสามารถพิเศษที่เราถวิลหา (Optional):  (อันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาทำก็คงต้องรู้อยู่ดีครับ)

– ชื่นชอบการถกเถียง ด้านเทคโนโลยี่

– รู้ว่า interface ของ จาวาเทียบเท่ากับอะไรใน Objective C

– เข้าใจว่า file name “xxxx+xy.m” ใน Objective-C หมายถีงอะไร

– รู้จัก Mongo DB, Redis, Couch DB, Node.js, MySQL cluster แล้วรู้ว่่าแต่ละตัวน่าจะไว้ทำอะไร

– เคยใช้ design pattern ในภาษาต่างๆ

– รู้จักและเข้าใจคำว่า Dynamic Language versus Static Language

– เคยเล่นและเขียนโปรแกรมบน Android

– เข้าใจการใช้ source code control

– มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ unit-test

– เคยใช้ process การทำงานแบบ just-in-time หรือ agile development

 

คุณสมบัติพี้นฐานอื่นที่เราต้องการ

– Have good read/write English proficiency. At least your favorite SDK document would come in English, wouldn’t it?

– ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และท้าทาย

– สำหรับผู้ชาย จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับราชการทหารแล้ว

 

ถ้าคุณสนใจที่จะคุยกับเราส่ง resume ของคุณมาที่ job@throughwave.co.th ครับ

 

 

Software Development Engineer 2012

We are looking for new developer to join our growing developer team working on our new products and services. Java and object oriented programming paradigm will be something you will need to know here. You will help us building the next generation web platform either restless or restful using top tier tools and components. If you wants to explore on the mobile side, our mobile plan including iPhone and Android as our target mobile platform. Read more

QA Engineer 2012

The QA Engineer will be responsible for assessing the quality of Throughwave’s projects. The area of work will include security, high availability, massive performance and ease of use to administrators. Read more

Pre-Sale Engineer 2012

Throughwave (Thailand) is looking for a highly motivated Pre-Sale Engineer to help our partners on selling industry leading IT infrastructure equipments and world-class professional services. We provide the exciting, fun and flexible work culture as well as a great opportunity to learn and work on the cutting edge technologies. Read more

Network/Storage Infrastructure Engineer 2012

Throughwave (Thailand) Distribution Department is a premier distributor for products ranging from core  network switches, wireless network devices, security appliances, and storage systems both NAS/SAN. We’re looking for infrastructure engineers  who want to excel in IT infrastructure design to help us expand the market in South East Asia. Read more

Platform System Engineer 2012

Have you ever wonder why no company ever posted job that challenging your technical ability level? If so, this is probably something you might want to take a look at. We are assembly our team for creating the next generation product that will work across platform with focus on mobile application space. Read more