ForeScout ถูกจัดให้เป็น Best Buy NAC และได้ 5 คะแนนเต็มทุกหัวข้อจาก SC Magazine

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next Generation Network Access Control (NAC) และ BYOD ได้ถูกรีวิวระบบ ForeScout CounterACT โดย SC Magazine ในฐานะของระบบ NAC และได้รับเลือกให้เป็น Best Buy NAC โดยได้รับ 5 คะแนนเต็มในทุกหัวข้อ เนื่องจากสามารถเริ่มต้นติดตั้งใช้งานได้ง่าย, สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายได้หลากหลาย และมีความสามารถที่หลากหลาย โดยสรุปแต่ละหัวข้อที่ SC Magazine รีวิวถึงได้ดังนี้

sc_logo_21413_345884

คะแนนในหมวดหมู่ต่างๆ

  • ความสามารถของอุปกรณ์ (Features): 5/5 คะแนน
  • ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use(: 5/5 คะแนน
  • ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (Performance): 5/5 คะแนน
  • เอกสารประกอบการใช้งาน (Documentation): 5/5 คะแนน
  • การบริการ (Support): 5/5 คะแนน
  • ความคุ้มค่าต่อราคา (Value for Money): 5/5 คะแนน
  • คะแนนรวม (Overall Rating): 5/5 คะแนน

จุดแข็ง: GUI สำหรับบริหารจัดการเข้าใจและใช้งานง่าย รวมถึงยังมีความสามารถหลากหลาย
จุดอ่อน: ไม่พบจุดอ่อนใดๆ
สรุปอย่างย่อ: มีความสามารถหลากหลาย, เริ่มต้นติดตั้งใช้งานและบริหารจัดการได้ง่าย ในราคาที่ดึงดูดใจจนได้รับเลือกให้เป็น Best Buy

ForeScout CounterACT เป็นอุปกรณ์ Network Access Control ที่ทำงานแบบ Policy-based ซึ่งสามารถสร้าง Inventory, จำแนกประเภท และบังคับใช้กฎต่างๆ สำหรับเครื่องลูกข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดได้ โดยมีรุ่น Model ที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและเพิ่มขยายได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อได้ทั้งในรูปแบบของ Hardware และ Software โดยเมื่อติดตั้งครั้งแรก ForeScout CounterACT จะสามารถเลือกติดตั้งได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การติดตั้งแบบ Standalone และการติดตั้งแบบ Manager เพื่อบริหารจัดการ ForeScout CounterACT ชุดอื่นๆ ที่อยู่ตามสาขาต่างๆ ได้จากศูนย์กลาง ซึ่งเมื่อเลือกติดตั้งแบบหลังนี้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดค่าตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์่แต่ละชุดและสร้างแผนที่โลกขึ้นมา เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถิติการทำ Compliance  ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือความง่ายในการติดตั้งใช้งาน เมื่อนำ Physcial Appliance ออกมาจากกล่อง เชื่อมต่อจอและคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการเปิดเครื่อง ก็จะพบกับหน้าจอ Command Line Setup ที่มีเอกสารประกอบอย่างครอบคลุมในคู่มือ และเมื่อทำการตั้งค่า IP Address ของ Management Interface เรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ผ่านทาง Web Browser ได้ทันที และถึงแม้การบริหารจัดการทั้งหมดจะทำผ่าน Client Software ก็ตาม แต่ก็ไม่จำเป็นต้อง Dedicate เครื่องที่ติดตั้ง Client Software เอาไว้สำหรับ ForeScout อย่างเดียวเท่านั้น และเมื่อติดตั้ง Client Software นั้นเสร็จแล้ว เราก็จะพบกับหน้าจอ Management ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี

ForeScout CounterACT มาพร้อมกับความสามารถมากมาย แต่ก็ต้องมีการ Configuration เบื้องต้นก่อนเพื่อใช้งานความสามารถเหล่านั้น เพื่อให้ ForeScout CounterACT สามารถทำการ Monitor ระบบเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องติดตั้ง ForeScout CounterACT เข้ากับ Core Switch (หรือ Distributed Switch ก็ได้ – เพิ่มเติมโดยผู้แปล) ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายส่วนอื่นๆ ได้อย่างครบถ้วน และยังสนับสนุน 802.1Q Trunking เพื่อให้สามารถ Monitor ระบบเครือข่ายทีละหลายๆ VLAN ได้ แต่ ForeScout เองก็มาพร้อมกับ Ethernet Port จำนวนมากเพื่อให้สามารถ Monitor ระบบเครือข่ายได้ทีละหลายๆ ส่วนพร้อมกัน และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ForeScout ก็จะทำการสำรวจระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่าย และทำการจำแนกประเภทของอุปกรณ์เหล่านั้นทันทีด้วย Built-in Policy ที่ติดตั้งมาให้ ซึ่งหน้าจอ User Interface ก็ถูกออกแบบมาให้สามารถเพิ่มหรือปรับแต่งแก้ไขนโยบายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

ForeScout CounterACT มาพร้อมกับเอกสารคู่มือการใช้งานอย่างครบถ้วน โดยมีเอกสารหลายชุดซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบเครือข่าย, วิธีการเลือกติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งต่างๆ ของระบบเครือข่าย และการกำหนดค่าเบื้องต้นสำหรับ Management Interface ซึ่งเราพบว่าเอกสารเหล่านี้ได้ถูกเรียบเรียงเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีภาพประกอบ, Diagram และ Screen Shot มากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อตัวทรูเวฟได้ที่ 02-210-0969

ที่มา: https://www.forescout.com/resource-center/