7 ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อ Time Server ให้เหมาะสมกับองค์กร

สำหรับองค์กรที่กำลังพิจารณานำ Time Server มาใช้งานนั้น ทางทีมงานมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ควรจะต้องถาม Vendor และผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีประเด็นไหนตกหล่นไป หรือเกิดปัญหาในภายหลัง ดังต่อไปนี้

1. มีความชัดเจนว่าองค์กรต้องการ Time Server ไปตอบโจทย์อะไรขององค์กร
ก่อนอื่นเลยแต่ละองค์กรควรจะทำการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรจากการที่ระบบ Time Synchronization ที่ใช้บริการอยู่ว่าจะมีปัญหาในลักษณะใดได้บ้าง และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานและการพูดคุยกับ Vendor แต่ละรายว่าต้องการระบบมาแก้ไขปัญหาอย่างไร และมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งบางครั้งเมื่อวิเคราะห์เชิงลึกกันแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องลงทุน Time Server เลยก็ได้ หรืออาจจะต้องลงทุนแยกกระจายตามสาขาก็ได้ แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร

2. อุปกรณ์เครือข่าย และเครื่อง Server/PC ของเรา สนับสนุน Protocol อะไรบ้าง? และต้องการเชื่อมต่อกี่เครื่อง?
การ Sizing ระบบที่เราต้องการถือเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนด Requirement ให้แก่ Vendor แต่ละรายไปออกแบบระบบที่เหมาะสมมาได้ โดยการเริ่มต้นจากจำนวนเครื่องที่เราต้องการเชื่อมต่อกับระบบ Time Server และต้องการใช้งาน Protocol อะไรบ้าง เพราะอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละชนิดก็สนับสนุน Time Synchronization Protocol ที่แตกต่างกันออกไป ด้วยข้อมูล 2 ข้อนี้จะทำให้ Vendor สามารถนำเสนอรุ่นของ Hardware ที่เพียงพอต่อการใช้งานมาได้

wavify_timenx_diagram_01

3. ระบบเครือข่ายเชื่อมถึงกันหมดหรือไม่? และต้องติดตั้ง Time Server อย่างไรให้เวลาแม่นตรงจริง?
เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางด้านระบบเครือข่ายควรจะต้องถูกส่งให้กับทาง Vendor เพื่อประเมินระบบ และออกแบบการติดตั้งมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย หรือการที่มีสาขากระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของประเทศก็ตาม เพื่อให้สามารถตัดสินได้ว่า ควรจะติดตั้งแบบรวมศูนย์ หรือติดตั้งแบบกระจายตามสาขา (Distributed) และจัดแบ่งระดับของ Stratum ให้เหมาะสม รวมถึงการออกแบบระบบเพื่อรองรับกับกรณีของการทำ Disaster Recovery ด้วยเช่นกัน

4. Time Server สนับสนุน Protocol อะไรบ้าง? รองรับผู้ใช้งานได้กี่คน? และติดตั้งในระบบเครือข่ายที่ต้องการได้อย่างไร?
หลังจากที่ Requirement ชัดเจนแล้ว Vendor ควรจะสามารถให้คำตอบที่เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างชัดเจน โดยอาจจะมี Option เสริม หรือ Offer ต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามา ก็ต้องพิจารณากันเป็นรายๆ ไปในกรณีนี้

5. ระยะในการเชื่อมสาย GPS เป็นอย่างไร?
สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตแต่ละรายมีแตกต่างกัน คือเทคโนโลยีของสายที่เชื่อมต่อสัญญาณจากเสา GPS Antenna กลับมายัง Time Server ซึ่งจะส่งผลให้มีระยะการเดินสายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ต้องสอบถามแต่ละรายให้ชัดเจนว่าสามารถเดินสายได้ยาวสุดที่เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์จริง

6. ระบบ Time Server มีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง?
ประเด็นที่มักจะถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ ก็คือการรักษาความปลอดภัยของ Time Server นั่นเอง ซึ่งผู้ผลิตแต่ละรายก็จะมีแตกต่างกันไป บางรายอาจมี Firewall มาให้ บางรายอาจจะมีระบบ Authentication สำหรับการ Synchronize เวลาเพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้ก็ต้องลองสอบถามดู

7. จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Time Server จะทำงานถูกต้อง?
เป็นคำถามปิดสุดท้ายเพื่อดูประสบการณ์ของผู้เสนองาน ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไร และผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อก็มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องนี้ที่แตกต่างกัน รวมถึงการนำเสนอ Reference Site เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก็อาจเป็นอีกทางหนึ่งของการตอบคำถามนี้ได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ Time Synchronization Appliance สามารถติดต่อทรูเวฟได้ที่ 02-210-0969

wavify_timenx_unified_time_synchronization_appliance

เกี่ยวกับ Wavify TimeNX

Wavify TimeNX เป็น Unified Time Synchronization Appliance ที่ทำการประสานเวลาจากดาวเทียมผ่านทางเสา GPS ที่ติดตั้งมากับตัว Appliance เพื่อให้บริการ Time Synchronization ที่ความแม่นยำระดับ Stratum-1 ตรงตามกฎหมายพรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย โดยในการใช้งานระดับองค์กรมักจะถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังต่อไปนี้

  • ปรับเวลาของระบบ Log บน Firewall, Switch และ Software ให้ตรงกันทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถนำข้อมูล Log มาใช้ร่วมกันระหว่างหลายอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และถูกต้องตามกฎหมาย
  • ปรับเวลาของเครื่อง Server และ Client ทั้งหมดให้ตรงกัน เพื่อให้ Application ทั้งหมดทำงานอยู่บนฐานเวลาเดียวกัน
  • ปรับเวลาของเครื่องจักรในสายการผลิต และแล็บทดลองต่างๆ ให้ตรงกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างถูกต้อง
  • ปรับเวลาของอุปกรณ์เครือข่ายในหน่วยงานสาขาต่างๆ ให้ตรงกัน เพื่อให้ระบบงานทำงานข้ามสาขาได้อย่างถูกต้อง

โดย Wavify TimeNX รุ่นที่แนะนำ มีดังนี้

  • NX-500: GPS-based Unified Time Synchronization Appliance รองรับการประสานเวลาให้อุปกรณ์อื่นๆ จากสัญญาณเวลา GPS สูงสุด 4,400 อุปกรณ์ต่อวินาที
  • NX-300: GPS-based Unified Time Synchronization Appliance รองรับการประสานเวลาให้อุปกรณ์อื่นๆ จากสัญญาณเวลา GPS สูงสุด 2,500 อุปกรณ์ต่อวินาที
  • NX-200: Peer-2 Unified Time Synchronization Appliance รองรับการประสานเวลาที่หน่วยงานสาขา จากสัญญาณเวลา NX-500 และ NX-300 สูงสุด 1,000 อุปกรณ์ต่อวินาที

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.wavify.com