Infortrend สนับสนุนการใช้งาน HGST 8TB HelioSeal Enterprise HDD ใน SAN Storage แล้ว

Infortrend Logo

Infortrend ผู้ผลิต SAN Storage ชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศสนับสนุนการใช้งาน Enterprise Hard Drive ขนาด 8TB ของ HGST รุ่น HelioSeal บน SAN Storage รุ่น EonStor DS แล้ว ซึ่งการนำเทคโนโลยีล่าสุดจาก HGST มาใช้นี้ จะช่วยเพิ่มทั้งพื้นที่, ประสิทธิภาพ, ความทนทาน และลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

infortrend_san_storage_with_hgst_helioseal_8tb

การสนับสนุน Enterprise HDD ขนาด 8TB นี้ จะช่วยให้ SAN Storage รุ่น EonStor DS จาก Infortrend มีความจุได้สูงสุดถึง 3.4 Petabytes (3,400 TB) ภายใน SAN Storage เพียงชุดเดียว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่สนับสนุน HDD ขนาด 6TB ถึง 33% ในขณะที่มีประสิทธิภาพการเขียนข้อมูลเร็วขึ้นถึง 3 เท่า และประหยัดไฟฟ้าลงถึง 23% รวมถึงการนำ Helium มาใช้ใน Enterprise Hard Drive ก็ช่วยเพิ่มค่า MTBF ขึ้นเป็นถึง 2.5 ล้านชั่วโมง ทนทานยิ่งกว่า HDD ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ

Systems Integrator ที่สนใจรับราคา Reseller หรือองค์กรที่สนใจระบบ Infortrend หรือ SAN Storage สามารถติดต่อบริษัททรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ได้ที่เบอร์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์มาที่ info@throughwave.co.th หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.throughwave.co.th ได้ทันที