Infortrend พร้อมรองรับ OpenStack Cinder บน SAN Storage รุ่น EonStor DS

เพื่อต้อนรับการมาของระบบ Cloud ในตลาด Enterprise ด้วย OpenStack ทาง Infortrend ผู้ผลิตระบบ SAN Storage ชั้นนำสำหรับองค์กร ได้ประกาศรองรับการใช้งาน OpenStack Cinder บน Infortrend EonStor DS ซึ่งเป็น SAN Storage ประสิทธิภาพสูงในราคาคุ้มค่า ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งาน Infortrend EonStor DS เป็น Cloud Storage ได้ทันที

openstack-software-diagram

ความสำเร็จในการ Integrate ร่วมกันครั้งนี้ เกิดจากการที่ Infortrend ได้ทำการพัฒนา Infortrend Cinder Driver ขึ้นมา เพื่อให้ OpenStack Cinder สามารถบริหารจัดการและนำ Resource ของ Infortrend EonStor DS ไปใช้เป็น Storage สำหรับ Cloud และทำ Automation ได้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจองพื้นที่, การสำรองและกู้คืนข้อมูล, การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน, การโอนย้ายข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

  • Volume Create/Delete
  • Volume Attach/Detach
  • Snapshot Create/Delete
  • Create Volume from Snapshot
  • Get Volume Stats
  • Copy Image to Volume
  • Copy Volume to Image
  • Clone Volume
  • Extend Volume
  • Retype

โดย Infortrend Cinder Driver นี้สามารถใช้งานร่วมกับ Infortrend EonStor DS รุ่น 4000/3000/2000/1000 โดยรองรับ OpenStack Cinder เวอร์ชั่น Kilo

สำหรับผู้ที่สนใจ Infortrend, SAN Storage, NAS Storage, Storage Server หรือระบบ Data Center และต้องการให้เข้าไปนำเสนอระบบ หรือทดสอบระบบ หรือสอบถามราคา สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์ info@throughwave.co.th ได้ทันที

ที่มา: https://www.infortrend.com/Event2015/OpenStack/landing.html