Posts

ตอบโจทย์ระบบ AI ด้วย Supermicro GPU Server รองรับ 4x NVIDIA Tesla V100 แรง 500 TFLOPS ใน 1U

เมื่อ AI ได้เริ่มกลายมาเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของหลาย Application และบริการในภาคธุรกิจ Server Hardware แรงๆ เพื่อประมวลผล AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายได้จึงกลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของ Data Center และ Supermicro ก็ได้ทำการเปิดตัว Server รุ่นสำหรับ AI Application โดยเฉพาะ ที่รองรับการติดตั้ง NVIDIA Tesla V100 ได้มากถึง 4 ชุดในขนาดแค่ 1U และมีประสิทธิภาพสูงถึง 500 teraFLOPS (TFLOPS) เลยทีเดียว

Read more

NASA เตรียมขยาย Supercomputer ด้วย Supermicro ทำความเร็ว 1.56 Petaflops

NASA Center for Climate Simulation (NCCS) หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ Supercomputer สำหรับโครงการหรืองานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและระบบจักรวาลใน NASA ได้ทำการเลือก Supermicro ให้เป็น Platform ใหม่สำหรับส่วนต่อขยาย Supercomputer เดิม ทำความเร็วได้ถึง 1.56 Petaflops

Credit: NASA

Read more