Posts

CA ARCserve ช่วยองค์กรเตรียมสำรองข้อมูลรับมือภัยพิบัติ ซื้อซอฟต์แวร์ Backup D2D 1 ชุด แถมฟรีอีก 5

CA ARCserve ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Backup และ Disaster Recovery ชื่อดังจากอเมริกา ได้ออกโปรโมชั่นตอบรับกระแสความต้องการสำรองข้อมูล เตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆ ในปีนี้ โดยเมื่อซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ARCserve D2D สำหรับ Server 1 ชุด ทาง CA จะแถมลิขสิทธิ์ของ ARCserve D2D สำหรับ Client ฟรีอีก 5 ชุดทันที เพื่อให้การสำรองข้อมูลของทั้งองค์กรเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในระดับของ Data Center และระดับของ User พร้อมๆ กัน Read more

Backup Technology มี Hardware อะไรดีๆ ให้ใช้บ้าง?

ทุกวันนี้ การเก็บรักษาข้อมูลเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบงาน IT  เนื่องจากในการทำธุรกิจทุกวันนี้ “ข้อมูล” ถือว่าเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละวันๆ แต่ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลเหล่านี้เกิดสูญหายไปบางส่วน หรือสูญหายหมดสิ้นอย่างถาวร ก็อาจนำมาซึ่งหายนะของธุรกิจได้ ดังนั้นการนำ Backup Technology เข้ามาใช้ในการสำรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่ง จึงถือเป็นวิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรในปัจจุบัน แต่ Hardware ที่สามารถนำมาใช้ได้ใน Backup Technology เองก็มีหลากหลายรูปแบบ วันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรบ้าง และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร Read more