Posts

Supermicro เปิดตัว Server Series ใหม่ รองรับ CPU Intel E5

Supermicro ผู้ผลิตเซิฟเวอร์รายใหญ่จากอเมริกา ได้ตระเวน  Road Show ทั่วโลกเพื่อเปิดตัว Server ชุดใหม่บน Platform X9 ซึ่งรองรับ CPU Intel E5 ที่ยังไม่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว  โดยจะมีทั้ง 1U,2U, 3U SuperServer, GPU Server, SuperWorkstation, SuperBlade และตระกูล Twin Server ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 1U Twin, 2U Twin, 2U Twin^2 รวมถึง Architecture ใหม่ที่ยังไม่เปิดเผลยรายละเอียดอย่าง FatTwin อีกด้วย Read more