Posts

Cisco Meraki เพิ่มความสามารถ บริหารจัดการ Apple iOS Device จากศูนย์กลางร่วมกับ Apple School Manager ได้

เมื่อ Apple iPad ได้เริ่มกลายเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหลายแห่ง Cisco Meraki ก็ได้จับมือกับ Apple พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ Apple iOS Device ได้จากศูนย์กลาง ด้วยการ Integrate โซลูชันร่วมกันระหว่าง Cisco Meraki Systems Manager และ Apple School Manager Read more