Posts

OSD

RADOS: OSD Node

OSD

สัญลักษณ์ OSD node

OSD node หรือ Object Storage Device node เป็น node อีกประเภทหนึ่งใน RADOS ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทั้ง RADOS และ Ceph Storage ทั้งนี้เพราะ​​ OSD node นั้นทำหน้าที่หลัก คือ การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ ให้ปลอดภัยและเข้าถึงได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังคอยตรวจหาข้อผิดพลาดในข้อมูล และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น OSD node ยังคอยตรวจสอบและรายงานสถานะของ OSD node ข้างเคียงไปยัง Monitor node อีกด้วย เพราะเหตุนี้เองจึงทำให้ RADOS สามารถดูแลตัวเองและเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอได้ด้วยตนเอง

Read more