Posts

ForeScout และ FireEye ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยร่วมกัน

forescout-logo  fireeye_logo

ForeScout Technologies Inc., ผู้ผลิตระบบ Agentless Cybersecurity, Network Access Control และ BYOD ชั้นนำในชื่อ “ForeScout CounterACT” ได้ออกมาประกาศจับมือเป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยร่วมกับ FireEye โดยหวังจะเพิ่มความสามารถให้กับอุปกรณ์ของทั้งสองบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

Read more