Posts

Forrester เผยผลวิเคราะห์สาเหตุที่ ForeScout เป็น Network Access Control ที่ดีที่สุดในโลก

หลังจากที่ Forrester ได้จัดอันดับให้ ForeScout เป็น Network Access Control (NAC) ที่ดีที่สุดไปแล้ว วันนี้เอกสารวิเคราะห์จาก Forrester ก็สามารถเปิดเผยได้อย่างเป็นทางการแล้วครับว่าทำไม ForeScout ถึงได้ถูกรับเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ Read more