Posts

Disaster Recovery ใช้ SAN Storage ทำดี? หรือใช้ Software ทำดีกว่า?

หลังจากมีเหตุชุมนุมและความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายครั้ง แนวคิดการทำ Disaster Recovery เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจก็ได้กลายเป็นที่สนใจมากขึ้น หลายหน่วยงานมีโครงการที่จะทำ Disaster Recovery Site หรือ DR Site ก็มีมากมาย แต่โดยรวมที่นิยมก็หนีไม่พ้นสองตัวเลือกระหว่าง “การใช้ SAN Storage ทำ DR Site” กับ “การใช้ Software ช่วยทำ DR Site” รวมถึงตัวเลือกอื่นๆ ด้วย วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันครับว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร Read more

Array Networks Named as a Finalist for the 2011 Network Products Guide Hot Technology and Best Application Delivery Product Awards

Winners to be honored in Las Vegas on May 10, 2011 Read more