Posts

ตอบโจทย์ระบบ AI ด้วย Supermicro GPU Server รองรับ 4x NVIDIA Tesla V100 แรง 500 TFLOPS ใน 1U

เมื่อ AI ได้เริ่มกลายมาเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของหลาย Application และบริการในภาคธุรกิจ Server Hardware แรงๆ เพื่อประมวลผล AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายได้จึงกลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของ Data Center และ Supermicro ก็ได้ทำการเปิดตัว Server รุ่นสำหรับ AI Application โดยเฉพาะ ที่รองรับการติดตั้ง NVIDIA Tesla V100 ได้มากถึง 4 ชุดในขนาดแค่ 1U และมีประสิทธิภาพสูงถึง 500 teraFLOPS (TFLOPS) เลยทีเดียว

Read more