Posts

ForeScout เผยรายละเอียดการโจมตีของมัลแวร์ TRITON เน้นมุ้งเป้าโจมตีระบบ Critical Infrastructure

ForeScout ผู้นำทางด้านระบบ Automated Security Control เผยรายละเอียดการทำงานมัลแวร์ TRITON เพิ่มเติม แนะผู้ดูแลระบบควรออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้ง OT, IT และ IoT ในคราวเดียว


Read more