Posts

VMware Horizon 7.1 ประกาศ GA เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้

หลังจากที่ VMware ได้ประกาศเปิดตัว VMware Horizon 7.1 มาได้ระยะหนึ่ง ล่าสุด VMware ได้ทำการประกาศ General Availability (GA) พร้อมให้ใช้งานกันได้แล้ววันนี้

Read more