Throughwave Thailand เปิดรับตำแหน่ง Mobile Developer (iOS)

ถ้าคุณมองหางานที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของวิธีการเก่าๆ, งานที่ท้าทาย และอยากพัฒนาเทคโนโลยี่ที่กำลังจะกลายเป็น Paradigm ใหม่ของวงการ และถ้า คุณเป็นคนที่มีความรู้สีกอยากที่จะสร้าง แอพพลิเคชั่น generation ถัดไปที่สามารถใช้งานได้ง่าย แต่มี User Experience ที่เหนือกว่ามาตรฐานของแอพพลิเคชั่นบน iPhone ทั่วๆไป เราอยากคุยกับคุณมากๆ ครับ

 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา โครงสร้างและองค์ประกอบหลัก ของ แอพพลิเคชั่น บน อุปกรณ์ ที่ใช้ iOS ตั้งแต่ iPod touch, iPhone ไปจนถีง iPad สำหรับระบบแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของเราที่เป็นระบบ Collaboration ที่ทำงานแบบ Peer to Peer ร่วมกับ ระบบ Backend แบบ Private Synchronization Cloud

ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบในการดูแล การออกแบบ รวมถีง ระบบ Architecture ของ ฝั่ง Mobile Client

– ทำงานร่วมกับ ทีม UX designer และผลตอบรับจากผู้ใช้ เพื่อสร้าง และออกแบบ รูปแบบของการใช้งานที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับแต่ละ form factor ของ device

– ร่วมทำงานกับทีม Development ของเราเพื่อ สร้างระบบ Software ที่ล้ำหน้าในทางนวัตกรรม แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดูแลได้ง่าย

– มีความเป็นผุ้นำ และผู้ริเริ่มใน สถานการณ์การทำงานที่ต้องมีประสิทธิภาพสูง

 

ความสามารถพื้นฐานที่เราต้องการ

– C, Objective C หรือ C++

– มีประสบการณ์ในการพัฒนา software บน iOS

– มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี่การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น JSON, XML-RPC, Thrift

– มีความรู้เรื่อง Database จะเป็น SQL หรือ NON-SQL based

– มีความรู้เรื่อง HTML5, CSS, JavaScript

 

ความสามารถพิเศษที่เราถวิลหา (Optional):  (อันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาทำก็คงต้องรู้อยู่ดีครับ)

– ชื่นชอบการถกเถียง ด้านเทคโนโลยี่

– รู้ว่า interface ของ จาวาเทียบเท่ากับอะไรใน Objective C

– เข้าใจว่า file name “xxxx+xy.m” ใน Objective-C หมายถีงอะไร

– รู้จัก Mongo DB, Redis, Couch DB, Node.js, MySQL cluster แล้วรู้ว่่าแต่ละตัวน่าจะไว้ทำอะไร

– เคยใช้ design pattern ในภาษาต่างๆ

– รู้จักและเข้าใจคำว่า Dynamic Language versus Static Language

– เคยเล่นและเขียนโปรแกรมบน Android

– เข้าใจการใช้ source code control

– มีประสบการณ์การทำงานกับระบบ unit-test

– เคยใช้ process การทำงานแบบ just-in-time หรือ agile development

 

คุณสมบัติพี้นฐานอื่นที่เราต้องการ

– Have good read/write English proficiency. At least your favorite SDK document would come in English, wouldn’t it?

– ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ และท้าทาย

– สำหรับผู้ชาย จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับราชการทหารแล้ว

 

ถ้าคุณสนใจที่จะคุยกับเราส่ง resume ของคุณมาที่ job@throughwave.co.th ครับ