บทสัมภาษณ์การใช้งาน Nutanix จาก คณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์

– ดาวน์โหลด Case Study –

บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีโอกาสได้สัมภาษณ์ คุณโกเมน เรืองฤทธิ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์ Nutanix

p456565แนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีครับ ผมโกเมน เรืองฤทธิ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ เป็นโรงเรียนแพทย์ สังกัดมหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ มีภาระกิจหลักคือสร้างบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ โดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 853 เตียง  เป็นสถานที่สำหรับฝึกนักศึกษาแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลหลักที่พึ่งของประชาชนในภาคใต้

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล สำหรับงานบริการทางการแพทย์ด้วยบุคลากรภายใน และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนทางด้านสารสนเทศ โดยเลือกด้วยความเหมาะสม และคุ้มค่า

ทำไมถึงสนใจ Nutanix?
ก่อนหน้านี้เคยได้ทดสอบ VDI บน solution Server + Storage พบความยุ่งยากที่จะต้องบริหารทั้ง Server และ Storage

ทำไมถึงตัดสินใจเลือก Nutanix?
Nutanix เป็น solution ที่ได้รับรางวัลจากผู้ทดสอบชั้นนำ และเป็น solution ที่ไม่ต้องมายุ่งยากกับระบบ SAN แบบเดิม ๆ การบริหารระบบสามารถทำได้บนหน้าจอเดียว  และจากการที่ได้ทดสอบการใช้งานก่อนการสั่งซื้อจริง พบว่าเป็น solution ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

นำ Nutanix ไปใช้ในงานอย่างไร?
Nutanix ได้นำมาเป็นโครงสร้างหลักสำหรับระบบ VDI เพื่อรองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายของผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเบื้องต้นได้ติดตั้ง license สำหรับรองรับ user ประมาณ 100 users พร้อมกัน และในอนาคตจะขยายเพิ่มขึ้น เพื่อปรับให้การทำงานของ
user จาก PC ทั่วไป มาใช้ Zero client บน VDI ซึ่งปัจจุบัน มี PC ที่ใช้งานบนระบบสารสนเทศโรงพยาบาลประมาณ 1500 เครื่อง

2014-06-03_151602

ผลลัพธ์ของการใช้งาน Nutanix เป็นอย่างไรบ้าง?
จากการตอบรับของผู้ใช้งาน รู้สึกชื่นชอบกับการที่สามารถใช้งานระบบ VDI ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและสำหรับผู้ดูแลระบบแล้ว ก็สามารถควบคุมการใช้งาน และปรับปรุงขยายการใช้งาน VDI บน Nutanix ได้อย่างง่ายดาย

ความรู้สึกเกี่ยวกับการให้บริการของทรูเวฟ
ทางทรูเวฟ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคเป็นอย่างดี และรวดเร็ว ช่วยในการตอบโจทย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง และแนะนำ solution เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างดี อีกทั้งบริการก่อนการขายที่นำอุปกรณ์ มาทดสอบใช้งาน และช่วยแนะนำตอบโจทย์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ทางทรูเวฟขอขอบคุณ คุณโกเมน เรืองฤทธิ์ สำหรับความไว้วางใจที่ให้กับทรูเวฟและ Nutanix ขอขอบคุณครับ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

– ดาวน์โหลด Case Study –