Mob Scene บริษัท Creative ชั้นนำจาก California เลือกใช้ Infortrend รองรับ Workflow สำหรับงาน Post-Production

Mob Scene บริษัท Creative Post-Production จาก Bevery Hills, California ผู้ชนะรางวัลมากมายจากผลงานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ได้ใช้งานระบบ SAN Storage จาก Infortrend EonStor DS มาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว และด้วยความทนทานและประสิทธิภาพจาก Infortrend EonStor DS ทำให้สามารถสร้าง Workflow สำหรับงาน Creative โดยเฉพาะ เพื่อให้ส่งงานได้ทันตาม Timeline ที่กำหนดมาโดยตลอด

ที่ Mob Scene นี้มี Workstation จำนวน 50 เครื่อง และมีศิลปินกว่า 30 คนได้ทำการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์บน Infortrend EonStor DS ด้วยความเร็วระดับ 16Gbps ผ่านโปรโตคอล Fibre Channel ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Trailers, TV Spots ไปจนถึงภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ได้อย่างครบถ้วน

คุณ Ergi Thanasko ผู้ดำรงตำแหน่ง IT Director แห่ง Mob Scene ได้ทำการสำรวจและค้นคว้าอย่างหนักก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้ Infortrend ด้วยคำแนะนำจาก Media Firm หลายแห่ง โดยประเด็นหลักที่ใช้ในการตัดสินใจคือความคุ้มค่าของราคา, ประสิทธิภาพ, ความสามารถในการเพิ่มขยายในอนาคต และบริการจาก Infortrend ก็ได้ทำให้ทาง Mob Scene สามารถทำงานได้อย่างไร้กังวล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Mob Scene Website https://www.mobscene.com/
Infortrend Website https://www.infortrend.com/

ที่มา: https://www.infortrend.com/global/news/20141111/238