ตัดต่อวิดีโอ 4K พร้อมกันได้ถึง 8 Stream ด้วยโหมด AV Optimization จาก Infortrend EonStor DS

infortrend

การตัดต่อวิดีโอขนาด 4K (4096 x 2160) นั้นเริ่มกลายเป็นมาตรฐานของการตัดต่อวิดีโอในยุคปัจจุบันไปแล้ว ระบบ Storage ที่สามารถรองรับการตัดต่อวิดีโอ 4K นี้ก็ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย Infortrend ผู้นำทางด้านระบบ Storage จึงได้นำเสนอเทคโนโลยี AV Optimization ที่จะทำการปรับแต่ง Algorithm ของระบบ SAN Storage ให้มีพฤติกรรมเหมาะสมที่สุดต่อการเขียนและอ่านข้อมูลวิดีโอโดยเฉพาะ และทำให้ประสิทธิภาพในการตัดต่อวิดีโอสูงขึ้นจนรองรับการตัดต่อวิดีโอ 4K ได้มากถึง 8 Stream เลยทีเดียว

infortrend_eonstor_ds_4000

Infortrend AV Optimization ทำงานอย่างไร?

เป้าหมายของโหมด AV Optimization คือการทำให้ Infortrend EonStor DS SAN Storage สามารถรับส่งข้อมูลด้วย Throughput ที่สูงอย่างคงที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การเขียนหรืออ่าน Video เป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยใช้เทคนิคสองประการทำงานร่วมกัน ได้แก่

Read-ahead

SAN Storage จะทำการตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลแบบ Sequential ที่มีขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น และทำการอ่านข้อมูลมาเก็บไว้ใน Cache ล่วงหน้าเลย

Maximum Drive Response

ทำการปรับแต่งพฤติกรรมการตอบสนองของ Drive ทั้งหมด ให้ทำการตอบสนอง I/O Request ทันที ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่อง Drive Delay อีกต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจ Infortrend, SAN Storage, NAS Storage, Storage Server หรือระบบ Data Center และต้องการให้เข้าไปนำเสนอระบบ หรือทดสอบระบบ หรือสอบถามราคา สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์ info@throughwave.co.th ได้ทันที

ที่มา: https://infortrend.com/global/Event/2015/AV_Opt