Wavify Crossflow ระบบ Enterprise Email ครบวงจร พร้อมต่อยอดด้วยระบบ Task Management

wavify-logo1

ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีการพัฒนาการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น Chat, To-do List หรืออื่นๆ ขึ้นมาใช้งาน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าในการทำงานสำหรับองค์กรหรือภาคธุรกิจ Email ก็ยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารแบบเป็นทางการที่มีประสิทธิภาพและได้รับความน่าเชื่อถือสูง

Wavify ในฐานะของผู้ผลิตระบบ Enterprise Collaboration มาอย่างยาวนาน จึงได้ทำการผสานการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบ Enterprise Email เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารทั้งหมดไปยังภายนอกองค์กรได้อย่างเป็นทางการและคงความน่าเชื่อถือเอาไว้ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Wavify Crossflow นั่นเอง

wavify_nextmessage

Wavify Crossflow กับความสามารถในการจัดการ Email แบบมืออาชีพ

ด้วยความเข้าใจในตลาดของผู้ใช้งานระบบ Email เป็นอย่างดี Wavify จึงได้ทำการพัฒนาความสามารถต่างๆ เพื่อมาตอบโจทย์การใช้งาน Email ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับผู้ใช้งานได้ตั้งแต่ 200 – 10,000 คน ผ่านทั้ง Webmail, Mobile Application, IMAP, POP3, SMTP พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบสำรองข้อมูล และบริการหลังการขายทั้งแบบ 5×8 และ 24×7 อย่างครบวงจร ใช้งานได้อย่างครอบคลุมในองค์กรหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 

Unified Multi-Mailbox Messaging

โดยปกติแล้ว Enterprise Email System จะยอมให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบเฉพาะ Email ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ Wavify Crossflow นี้อนุญาตให้ผู้ใช้งานหนึ่งคน สามารถตรวจสอบ Email ได้ทีละหลาย Inbox โดยรองรับทั้ง Email ภายในและภายนอกองค์กรพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Yahoo, Outlook หรือ Email อื่นๆ ก็ตาม ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารเรื่องงานนั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่บนเฉพาะ Email ขององค์กรอีกต่อไป

wavify_unified_inbox

Convert Email to Task

การติดตามงานภายใน Email นั้นถือเป็นเรื่องยากเสมอ เพราะ Email ที่เป็นงานนั้นก็มักจะถูก Email ในวันรุ่งขึ้นเบียดบังการแสดงผลจนตกลงไปอยู่หน้าอื่นๆ ทำให้ยากต่อการค้นหา Wavify Crossflow จึงได้ผสานการบริหารจัดการงานแบบ Task Management เข้ามาใน Email ด้วย ทำให้สามารถแปลง Email ใดๆ ที่เป็นคำสั่งสำหรับการทำงานอื่นๆ ต่อให้กลายเป็น Task เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการติดต่อสื่อสารกันได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานเป็นทีมที่ดีกว่า Email ได้ทันที

wavify_task_management

Calendar for Team

Wavify Crossflow มีระบบ Calendar สำหรับให้บริการการจัดการตารางงานและหมายกำหนดการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยได้ผนวกเข้า Task ต่างๆ ที่สร้างขึ้น หรือแปลงจาก Email รวมถึง Calendar จาก Gmail ให้สามารถแสดงผลกำหนดการทั้งหมดได้ภายในหน้าจอเดียว ทำให้ผู้ใช้งานไม่พลาดกำหนดการหรือตารางใดๆ อีกต่อไป

wavify_team_calendar

Shared Address Book

การบริหารจัดการ Contact ขององค์กรนั้นนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน Contact ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงาน หรือการสานต่อ Contact งานต่างๆ จากพนักงานที่ลาออกไปก็ตาม Wavify Crossflow นั้นสามารถช่วยรวบรวม Contact ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงาน และทำการแบ่งปันกันในระดับส่วนตัว, ระดับทีม หรือแม้แต่ระดับองค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายและแม่นยำที่สุด

 

เสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร ด้วย Task Management

Task Management ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Wavify Crossflow ที่จะช่วยให้การประสานงานกันภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกรวดเร็ว โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

 

Task Management with Workflow

องค์การสามารถทำการบริหารจัดการ Task ทั้งหมดในรูปแบบของ Workflow ได้ ทำให้การติดตามการทำงานต่างๆ และการบริหารจัดการงานหรือกระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างชัดเจนและยืดหยุ่น โดยองค์กรสามารถเลือกกำหนด State ของงานในแต่ละ Workflow สำหรับแต่ละทีมได้อย่างอิสระ

 

Chat in the Task

จากการที่ระบบ Chat ได้กลายเป็นที่นิยมในหลายๆ องค์กรเวลานี้ และเริ่มประสบปัญหากับการที่ระบบ Chat นั้นมีห้องที่ใหญ่เกินไปจนไม่สามารถคุยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Wavify Crossflow ได้ทำการแบ่งห้อง Chat ออกเป็นห้องสำหรับแต่ละ Task โดยเฉพาะ ทำให้ทุกครั้งที่ทำการ Chat กันนั้น ผู้ร่วมงานสามารถเข้าใจ Context ของงาน พร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบการพูดคุยอย่างเพียบพร้อมในระบบ Task อีกด้วย

 

File Sharing and Synchronization

ในการติตต่อสื่อสารงาน การแบ่งปัน File งานต่างๆ ร่วมกันก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ และ Wavify Crossflow ก็สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ด้วยระบบ File Sharing & Synchronization ที่อยู่ในแต่ละ Task เพื่อให้ File เหล่านั้นถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกจำกัดสิทธิ์ให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจ Wavify Crossflow และต้องการให้เข้าไปนำเสนอระบบ หรือทดสอบระบบ หรือสอบถามราคา สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์ info@throughwave.co.th ได้ทันที หรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.throughwave.co.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม