Task Management แนวทางใหม่ของการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

wavify-logo1

การดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ต้องแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและความเร็วเป็นหลัก การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่รวดเร็ว และนำเสนอคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว องค์กรต่างๆ จึงเริ่มมีการปรับตัวกันและมองหาเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ Task Management ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของการสื่อสารในปัจจุบันสำหรับองค์กร

Credit: ShutterStock.com

Credit: ShutterStock.com

อะไรคือ Task Management?

Task Management คือแนวคิดในการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้งานเป็นประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยทุกๆ งานทั้งงานส่วนตัวและงานที่ทำร่วมกันเป็นทีมนั้นจะถูกบันทึกอยู่บนระบบ Task Management พร้อมทั้งมีรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานรวมเอาไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานต่างๆ สามารถทำงานทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่หัวหน้าทีมก็สามารถติดตามสถานะการทำงานต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน

wavify_task_management

ข้อดีของระบบ Task Management ในการบริหารจัดการต่างๆ

 • สามารถใช้ติดตามงานต่างๆ และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในแต่ละงานได้อย่างไม่สับสน
 • สามารถใช้ติดต่อสื่อสารงานกันได้โดยไม่ทำให้เสียสมาธิในการทำงาน ต่างจากการสื่อสารผ่านระบบ Chat
 • สามารถจัดหมวดหมู่และลำดับงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบได้ และง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานส่วนตัว และงานในทีมต่างๆ
 • สามารถติดตามงานย้อนหลังทั้งที่ยังค้างคาอยู่ และงานที่เสร็จไปแล้วได้
 • สามารถติดตามงานได้หลากหลายประเภทอย่างยืดหยุ่น รองรับการใช้งานได้ทุกแผนกในองค์กร

 

การประยุกต์ใช้งานระบบ Task Management ภายในองค์กร

ด้วยความยืดหยุ่นหลากหลายของระบบ Task Management ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อติดตามงานได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

wavify_task_workflow

 • ใช้บริหารจัดการโครงการ โดยแบ่งงานและหน้าที่ต่างๆ ในโครงการออกเป็น Task แยกย่อย และทำการ Assign Task ให้แก่ผู้ที่มีความรับผิดชอบ
 • ใช้งานแทนระบบ Workflow หรือ Process Management ที่มีความซับซ้อนไม่สูงนัก โดยทำการปรับแต่งสถานะของงานให้เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งานในแต่ละแผนก และกระบวนการการทำงานที่มีอยู่ได้
 • ใช้ติดตาม Pipeline และยอดขายต่างๆ ของฝ่ายขาย โดยแบ่งแต่ละโครงการออกเป็น Task ย่อยๆ พร้อมมีรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายขายสามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นระบบติดตามงานทางด้านการสนับสนุนทางเทคนิค โดยบันทึกเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ ที่มีการแจ้งเข้ามา พร้อมรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนงานเหล่านั้นมีข้อมูลพร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน
 • ใช้ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยนำประเด็นที่ต้องการความคิดเห็นหรือการถกเถียงมาสร้างเป็น Task และเปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็นกัน พร้อมนำเสนอข้อมูลไฟล์, รูปภาพ หรือ URL ต่างๆ ระหว่างกันได้
 • ใช้รวบรวม Candidate ในการติดตามสัมภาษณ์รับพนักงานใหม่ โดยทำการบันทึกข้อมูลของผู้สมัครแต่ละคนเอาไว้เป็น Task แยกย่อย พร้อมแนบข้อมูล Resume ของพนักงานคนนั้นเอาไว้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครได้ และทำการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการตัดสินใจรับสมัครพนักงานหรือไม่รับได้

 

Wavify Crossflow ระบบ Task Management สำหรับองค์กร

wavify_unified_inbox

Wavify ผู้ผลิตนว้ตกรรมระบบ Enterprise Collaboration ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Wavify Crossflow เพื่อตอบโจทย์ของการติดต่อสื่อสายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการรองรับความสามารถในการทำ Task Management, Email, Calendar และ Contact Management อย่างครบวงจร พร้อมเสริมความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้เหนือกว่าระบบ Task Management ทั่วไปเช่นการ Chat และการทำ File Sharing กันภายในแต่ละ Task ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนี้

 • สร้าง Workflow อย่างอิสระได้ด้วยการกำหนด State ของงาน ทำให้สามารถรองรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
 • สามารถทำการ Chat กันภายใต้หัวข้อของแต่ละงานได้ ทำให้สามารถสื่อสารในแต่ละงานร่วมกันได้อย่างไม่สับสน
 • บริหารจัดการงานจาก Email ด้วยระบบ Task Management ได้ โดยทำการแปลง Email ที่ต้องการให้กลายเป็น Task
 • ตรวจสอบงานในระบบ Task Management ด้วย Calendar ทำให้สามารถติดตามกำหนดการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

wavify_on_premise_and_hosted_services-e1406882064676

ระบบ Wavify Crossflow นี้รองรับการติดตั้งใช้งานทั้งในแบบ On-premises, Private Cloud และ Hybrid Cloud อย่างครบถ้วน เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ตามต้องการ

wavify_nextmessage

สำหรับผู้ที่สนใจ Wavify Crossflow และต้องการให้เข้าไปนำเสนอระบบ หรือทดสอบระบบ หรือสอบถามราคา สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์ info@throughwave.co.th ได้ทันที หรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.throughwave.co.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม