Entries by Throughwave

[Register] งานสัมมนา Secure your Enterprise Data in the Era of Rapid Digitalization โดย Throughwave (Thailand) และ Utimaco Asia Pacific

  บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Utimaco Asia Pacific ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา ‘Secure your Enterprise Data in the Era of Rapid Digitalization’ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn ในปัจจุบันกระบวนการทำ Digitalization ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพร้อมกันในหลายช่องทางเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ จึงส่งผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจถูกละเลยและก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจ และหนึ่งในช่องโหว่ที่มักจะถูกละเลยคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ยิ่งองค์กรมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นเท่าไหร่ ปริมาณข้อมูลที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้เป็นความลับก็มีมากขึ้นตามไปด้วย และในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีช่องทางในการเข้าถึงหรือเข้ามาจารกรรมข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้อย่างปลอดภัยแต่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด ภายในงานจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยกระบวนการการเข้ารหัส (Cryptography) , แนวโน้มการใช้กระบวนการ Cryptography ในแต่ละอุตสาหกรรม, มาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูล (Regulations), การบริการจัดการกุญแจดิจิทัลที่ใช้สำหรับเข้ารหัสข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับ […]

[Register] The Accelerating Performance : Redefining Performance for a New Era of AI, Edge, Cloud and Green Computing (19 กรกฎาคม 2565 : 13.00 – 17.00 น. @Eastin Grand Phayathai)

Throughwave (Thailand) และ Super Micro Computer Inc ขอเรียนเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Data Center Manager, Cloud Manager, IT Administrator และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “The Accelerating Performance : Redefining Performance for a New Era of AI, Edge, Cloud and Green Computing” ร่วมอัพเดทความรู้ใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการสร้าง Environment ให้เหมาะสมกับ Workload ที่กำลังเติบโตในยุคปัจจุบัน ได้แก่ AI, Deep Learning และ Cloud Computing ด้วยเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งส่วนของ Hardware และ Software   วันที่: […]

Forescout เพิ่มความสามารถใหม่เพื่อรองรับ Enterprise of Things (EoT) Security

Forescout Technologies ผู้นำด้าน Device Visibility and Control  ประกาศความสามารถใหม่เพื่อเสริมทัพโซลูชั่นสำหรับรองรับ Enterprise of Things (EoT) ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรมีจำนวนมากขึ้น และหลากหลายมากขึ้น ความท้าทายอย่างแรกของผู้ดูแลเครือข่ายคือจะต้องทราบให้ได้ว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่อยู่ในเครือข่าย รวมทั้งจะต้องบังคับใช้นโยบายให้เหมาะกับอุปกรณ์แต่ละประเภทที่เข้ามาอีกด้วย และอาจต้องขยายขอบเขตการควบคุมไปยังฝั่ง Operational Technology (OT) เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและสามารถควบคุมความปลอดภัยของเครือข่ายได้จากศูนย์กลาง   Enterprise-Wide Zero Trust Segmentation ด้วยแนวคิด Zero Trust ผู้ดูแลเครือข่ายต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีช่องโหว่จากการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยอยู่หรือไม่ ทั้งยังต้องควบคุมอุปกรณ์ที่จะเข้ามาใช้งานเครือข่ายด้วยนโยบายที่เหมาะสมและรัดกุม Forescout eyeSegment จะช่วยให้สามารถเห็น Communication ทั้งหมดในเครือข่ายได้แบบ Realtime ทำให้ทราบได้ว่ามีผู้ละเมิดนโยบายที่ตั้งไว้หรือมีรอยรั่วของนโยบายตรงไหนหรือไม่ นอกจากนี้ Forescout EyeSegment ยังสามารถทำงานร่วมกับ Forescout eyeInspect และ Medigate เพื่อขยายขอบเขตไปถึงอุปกรณ์ในฝั่ง Operational Technology รวมถึงอุปกรณ์ใน Healthcare Segment อีกด้วย Operational Technology […]

Webinar : การบริหารจัดการเครือข่ายในยุค Work From Home ด้วย Cisco Meraki Cloud-Managed IT Solution

Throughwave (Thailand) ร่วมกับ VST ECS (Thailand) ขอเรียนเชิญ IT Manager, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายในยุค Work From Home ด้วย Cisco Meraki Cloud-Managed IT Solution”  ร่วมรับฟังแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายแบบ Cloud-Managed ที่จะทำให้การบริหารจัดการเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมชมการสาธิตการใช้งาน Cisco Meraki Dashboard พิเศษ ! ร่วมลุ้นรับ Cisco Meraki MR20, Cloud-Managed Access Point พร้อม Enterprise License จำนวน 1 ปี มูลค่ารวม 15,000 บาท

เสริมความปลอดภัยให้ระบบเครือข่ายตามแนวคิด Zero Trust ด้วย Forescout eyeSegment

ในปัจจุบัน การออกแบบระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่ายขององค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากในองค์กรเองมีระบบงานและข้อมูลเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องวางนโยบายความปลอดภัยให้กับเครือข่ายอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังต้องอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แต่ละฝ่าย เพื่อไม่ให้การดำเนินกิจการติดขัด ทำให้กว่าที่ผู้ดูแลระบบจะออกแบบและทดสอบนโยบายรักษาความปลอดภัยจนลุล่วง จึงต้องกินเวลานานกว่าเมื่อก่อนมาก

Array Networks เปิดให้ใช้งาน Virtual Secure Access Gateway ฟรี 30 วัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในขณะนี้ ทำให้หลายๆองค์กรเริ่มออกมาตรการ Work from home สำหรับพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัส ซึ่งในการ Work from home นั้น แต่ละองค์กรเองจำเป็นจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กร ทำให้โซลูชั่น VPN เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องติดตั้งและพร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในแก่พนักงานรวมถึงการตอบโจทย์ทางด้านความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน Array Networks ผู้ผลิตและพัฒนาโซลูชัน Secure Access Gateway สำหรับตอบโจทย์การเชื่อมต่อ, เข้ารหัส และทำงานจากระยะไกล เปิดให้ผู้สนใจสามารถใช้งาน Virtual Secure Access Gateway (vxAG) และ DesktopDirect ฟรีพร้อมสิทธิ์การใช้งาน 30 วัน ช่วยให้องค์กรสามารถ Setup ระบบ VPN เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที จุดเด่นของ Virtual Secure Access Gateway (vxAG) มีดังนี้