ForeScout ได้รับรางวัล Technology Innovation Award สำหรับ Network Access Control แห่งปี 2012 จาก Frost & Sullivan

ForeScout Technologies ผู้นำทางด้านระบบ Automated Security Control ซึ่งมีลูกค้าอยู่ใน Fortunes 1000 มากมาย ได้รับรางวัล Technology Innovation Award สำหรับ Network Access Control แห่งปี 2012 จาก Frost & Sullivan โดยได้รับคะแนนสูงถึง 95% และเหนือกว่าคู่แข่งทุกเจ้าในทุกๆ ด้าน และเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ Excellent

Frost & Sullivan ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Network Access Control หรือเรียกย่อๆ ว่า NAC โดยใช้ขั้นตอน 10 ขั้นตอนในการกำหนดหัวข้อการจัดอันดับ และการประเมินผลิตภัณฑ์ โดยมีการกำหนดคะแนนให้สูงสุดที่ 10 คะแนน จากข้อกำหนด 5 ข้อ

ForeScout Technologies ได้ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 และได้รับรางวัล Technology Innovation Award ประจำปี 2012 สำหรับ Network Access Control ไป โดยทาง Frost & Sullivan ได้แสดงข้อคิดเห็นต่อ ForeScout เอาไว้ ดังสรุปได้ดังนี้

 

ความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี

ความสามารถทั่วๆ ไปของระบบ NAC อย่างเช่นการค้นหาอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย, การตรวจจับการโจมตี, การควบคุมสิทธิ์ในระบบเครือข่าย, การอัพเดตความปลอดภัยให้อุปกรณ์ต่างๆ และการยกระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้น ForeScout ได้มีอย่างครบถ้วน และมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งดังนี้

  • ติดตัั้งใช้งานง่าย และใช้งานได้กับอุปกรณ์เครือข่ายทุกยี่ห้อ
  • สามารถทำงานได้ทั้งแบบใช้ 802.1X และไม่ใช้ 802.1X ทำให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูง
  • ติดตาม Asset ในระบบเครือข่ายได้แบบ Real Time และใช้ Agent เป็นเพียง Option
  • สามารถสร้างนโยบายความปลอดภัยได้ยืดหยุ่นหลากหลาย และง่ายดาย
  • มีทั้งแบบ Appliance และ Virtual Appliance ให้เลือกใช้
  • สามารถขยายระบบรองรับอุปกรณ์ได้มากถึง 400,000 ชิ้น และบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้

 

ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ Application ใหม่ๆ

ForeScout สามารถตอบรับเทรนด์ของ Bring Your Own Devices หรือ BYOD ที่หมายถึงการที่พนักงานในองค์กรนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานภายในองค์กร ซึ่ง ForeScout เองก็สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Netbook, ระบบปฏิบัติการต่างๆ, iPhone, iPad, Android และอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายด้วย  ซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ที่จะมาแรงเป็นอย่างมากในปี 2012

นอกเหนือจากนี้ ForeScout ยังมีบริการ NAC-as-a-Service ตอบรับเทรนด์การให้บริการแบบ Cloud อีกด้วย

 

 

ผลกระทบต่อการใช้งาน

ForeScout สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งในลักษณะของการนำ 802.1X มาใช้ และการใช้งานเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือไปจาก 802.1X ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่า NAC ของคู่แข่งเจ้าอื่นๆ และใช้งานได้กับระบบเครือข่ายทุกรูปแบบ ทำให้ ForeScout สามารถเป็นหัวใจสำคัญทางด้านความปลอดภัยให้แก่องค์กรชั้นนำได้อย่างมากมาย

ด้วยความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์, การทำงานร่วมกับระบบ Identity Management และการทำ Endpoint Protection ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรเป็นไปได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีการตรวจสอบความปลอดภัยจากตัวอุปกรณ์ ForeScout เอง ทำให้นโยบายความปลอดภัยแข็งแรงยิ่งขึ้น

และด้วยการทำงานอย่างอัตโนมัติ ForeScout ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมากมาย ทั้งการบริหารจัดการผู้ใช้งานที่เป็น Guest และการบังคับอัพเดตความปลอดภัยในระบบ รวมถึงแนวคิดการติดตั้งระบบ NAC ที่สามารถแบ่งการ Deploy เป็น Phase ได้  ทำให้ ForeScout กลายเป็น NAC ที่เหมาะสมต่อความเป็นจริงในการใช้งานที่สุด

 

ผลกระทบต่อคุณค่าสำหรับลูกค้า

ด้วยความที่ ForeScout นั้นใช้งานได้ง่าย, มีความปลอดภัยสูง, และสามารถติดตั้งสำเร็จได้จริง ทำให้องค์กรต่างๆ เล็งเห็นความคุ้มค่าสูงสุดที่จะได้รับจาก ForeScout อีกทั้งความสามารถในการทำงานกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมอย่างหลากหลาย อย่างเช่นระบบ Security Information and Event Management (SIEM), Vulnerability Assessment (VA) และ Host-based Security System (HBSS) ทำให้องค์กรต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเปลีย่นแปลงอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่เดิมเพื่อให้รองรับกับ NAC จาก ForeScout เลย

 

 

ความเกี่ยวเนื่องของนวัตกรรมที่มีต่อวงการ

ForeScout ช่วยแก้ไขปัญหาระบบ NAC ที่มักจะมีจุดด้อยเรื่องความยากในการติดตั้ง, ดูแล และใช้งาน พร้อมทั้งให้ความสามารถที่หลากหลายเหนือจากคู่แข่ง ทำให้ NAC ถูกเปลี่ยนมุมมองจากเทคโนโลยีที่เป็นไปไม่ได้ ให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง และประหยัดค่าใช้จ่ายไปอย่างมหาศาล

นอกจากนี้เนื่องจากแนวทางของ BYOD กำลังมาแรงขึ้นเรื่อย และ ForeScout เองก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องซื้อหาอุปกรณ์หลายชิ้นมาดูแลระบบเครือข่ายในแต่ละส่วน แต่ให้ ForeScout ทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดได้เลย

 

สำหรับผู้ที่อยากอ่านเนื้อหาแบบครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านสามารถเข้าไปลงชื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://blog.forescout.com/Landing-FS-Award/ ทันที

 

———-

 

บทความโดย Throughwave Thailand

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.throughwave.co.th