Infortrend ประกาศสนับสนุน VMware SRM และ VMware VASA บน SAN Storage

Infortrend Logo

Infortrend EonStor DS สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ VMware SRM และ VMware VASA แล้ว ทำให้การนำ SAN Storage ประสิทธิภาพสูงจาก Infortrend สามารถนำไปใช้ภายใน Virtualization Data Center ภายใต้การบริหารจัดการของ VMware vCenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

infortrend_eonstor_ds_topside

VMware SRM คืออะไร?

VMware SRM คือโซลูชั่น Disaster Recovery จาก VMware ที่มาจัดการทำ Automation สำหรับการกู้คืนระบบ Data Center ที่สาขาสำรอง ทำให้การทำ Storage Replication ของ Infortrend EonStor DS ระหว่างสาขากลายเป็นหัวใจสำคัญในการกู้คืน Data Center ที่สาขาสำรองผ่าน SRM ได้ รวมถึงยังทำการทดสอบการกู้คืน เพื่อให้มั่นใจได้อีกด้วย

 

VMware VASA คืออะไร?

VMware VASA คือชุด API ที่จะทำให้ VMware vSphere และ VMware vCenter สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลและบริหารจัดการ SAN Storage ผ่าน API ชุดนี้ได้ ทำให้การบริหารจัดการ Virtualization Data Center สามารถลงลึกได้ถึงระดับ Hardware ของ Infortrend EonStor DS ส่งผลให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และวางแผนการลงทุน Resource ในส่วนของ SAN Storage ในอนาคตได้ดีขึ้นอีกด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจ Infortrend, SAN Storage, NAS Storage, Storage Server หรือระบบ Data Center และต้องการให้เข้าไปนำเสนอระบบ หรือทดสอบระบบ หรือสอบถามราคา สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์ info@throughwave.co.th ได้ทันที

ที่มา: https://www.infortrend.com/Event2015/SRM-VASA/landing.html