[Case Study] ใช้ Task Management เสริมกำไรธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ให้บริการจัดเลี้ยง, จัดส่งอาหาร และงานแต่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

wavify-logo1

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบสูงสุด เพื่อให้การให้บริการลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน, งานเลี้ยง, การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือแม้แต่บริการส่งอาหารนั้น สามารถให้บริการเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่มีความยืดหยุ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ระบบ Task Management ของ Wavify Crossflow เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการสื่อสารกันภายในการทำงานของธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ เพื่อให้การสื่อสารทั้งหมดในการเตรียมการเพื่อให้บริการลูกค้าในแต่ละครั้งมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และยืดหยุ่นตอบรับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดไปพร้อมๆ กัน

Credit: ShutterStock.com

Credit: ShutterStock.com

ให้ทีมงานทำงานด้วยข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด

หลังจากเซลส์ทำหน้าที่รับ Order จากลูกค้าไม่ว่าจะทางโทรศัพท์, ทาง Email หรือแม้แต่การประชุมเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำการสรุปข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าและความต้องการเสริมต่างๆ เพื่อมาบันทึกลงระบบ Task Management โดยมีหมายกำหนดการที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสถานที่, ครัว, ฝ่ายจัดส่ง ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน และสามารถสอบถามกลับไปยังเซลส์เพื่อความกระจ่างชัดได้ ทำให้ทุกการทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการสื่อสารที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ในทีมเซลส์นั้น ก็ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้แบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็นรายการ Promotion ต่างๆ จากฝ่ายการตลาด, เอกสารโบรชัวร์สำหรับนำเสนอลูกค้า, รายละเอียดของห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม, ราคาของอาหารแต่ละเมนู รวมถึงฐานข้อมูลสำหรับการติดต่อลูกค้า เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันหรือทำงานทดแทนกันได้อย่างง่ายดาย ช่วยแก้ปัญหาในการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะธุรกิจข้ามชาติ หรือเครือโรงแรมขนาดใหญ่

wavify_task_management

บริหารจัดการตารางเวลาร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์

ด้วยแนวคิดในการสร้าง Subtask หรืองานย่อย ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการทำงานใหญ่แต่ละงานให้ลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ทำให้หลังจากที่ทีมงานได้รับทราบข้อมูล Order ของลูกค้าแล้ว สามารถที่จะบริหารจัดการงานย่อยต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายต้องทำ พร้อมลงกำหนดการเอาไว้ว่างานใดต้องเริ่มทำเมื่อไหร่ และต้องเสร็จสิ้นภายในวันไหน เวลาเท่าไหร่ ก็จะทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ลำดับของการทำงานได้อย่างครบถ้วน และสามารถทำงานทุกอย่างได้อย่างไม่มีตกหล่น รวมถึงเมื่อจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการหรือตารางเวลาต่างๆ ก็สามารถที่จะปรับแก้ไขหรือประชุมร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ในขณะเดียวกันสำหรับทีมเซลส์นั้น ก็สามารถทราบตารางเวลาของกันและกัน รวมถึงบันทึกตารางนัดหมายต่างๆ ที่นัดลูกค้าเอาไว้ เพื่อให้สามารถทำงานทั้งหมดตามกำหนดการได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีข้อมูลต่างๆ ในการพูดคุยกับลูกค้าเมื่อลูกค้าสอบถามได้อย่างทันที

wavify_team_calendar

สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการทำงานขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถทำการสื่อสารภายในแต่ละ Task กับเพื่อนร่วมงาน หรือตรวจสอบ Contact Point ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้ทุกปัญหาถูกแก้ไขได้ และข้อมูลของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็ถูกบันทึกเอาไว้ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ทราบ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องไม่สับสน

wavify_enterprise_contact

ติดตามการทำงานย้อนหลังได้ครบถ้วน

ในมุมมองของผู้บริหารนั้น ก็สามารถทำการตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้ รวมถึงตรวจสอบ Pipeline หรืองานต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่ เพื่อติดตามการทำงานและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

Wavify Crossflow ระบบ Task Management สำหรับองค์กร

wavify_task_workflow

Wavify ผู้ผลิตนว้ตกรรมระบบ Enterprise Collaboration ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Wavify Crossflow เพื่อตอบโจทย์ของการติดต่อสื่อสายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการรองรับความสามารถในการทำ Task Management, Email, Calendar และ Contact Management อย่างครบวงจร พร้อมเสริมความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้เหนือกว่าระบบ Task Management ทั่วไปเช่นการ Chat และการทำ File Sharing กันภายในแต่ละ Task ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนี้

 

  • สร้าง Workflow อย่างอิสระได้ด้วยการกำหนด State ของงาน ทำให้สามารถรองรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
  • สามารถทำการ Chat กันภายใต้หัวข้อของแต่ละงานได้ ทำให้สามารถสื่อสารในแต่ละงานร่วมกันได้อย่างไม่สับสน
  • บริหารจัดการงานจาก Email ด้วยระบบ Task Management ได้ โดยทำการแปลง Email ที่ต้องการให้กลายเป็น Task
  • ตรวจสอบงานในระบบ Task Management ด้วย Calendar ทำให้สามารถติดตามกำหนดการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

ระบบ Wavify Crossflow นี้รองรับการติดตั้งใช้งานทั้งในแบบ On-premises, Private Cloud และ Hybrid Cloud อย่างครบถ้วน เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ตามต้องการ

wavify_cloud_deployment_types

สำหรับผู้ที่สนใจ Wavify Crossflow และต้องการให้เข้าไปนำเสนอระบบ หรือทดสอบระบบ หรือสอบถามราคา สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ ประเทศไทย จำกัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-210-0969 หรืออีเมลล์ info@throughwave.co.th ได้ทันที หรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.throughwave.co.th

 

wavify_nextmessage

ข้อมูลเพิ่มเติม