Posts

Array_vxAG

Array Networks เปิดให้ใช้งาน Virtual Secure Access Gateway ฟรี 30 วัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในขณะนี้ ทำให้หลายๆองค์กรเริ่มออกมาตรการ Work from home สำหรับพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัส ซึ่งในการ Work from home นั้น แต่ละองค์กรเองจำเป็นจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลภายในองค์กร ทำให้โซลูชั่น VPN เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องติดตั้งและพร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในแก่พนักงานรวมถึงการตอบโจทย์ทางด้านความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน

Array Networks ผู้ผลิตและพัฒนาโซลูชัน Secure Access Gateway สำหรับตอบโจทย์การเชื่อมต่อ, เข้ารหัส และทำงานจากระยะไกล เปิดให้ผู้สนใจสามารถใช้งาน Virtual Secure Access Gateway (vxAG) และ DesktopDirect ฟรีพร้อมสิทธิ์การใช้งาน 30 วัน ช่วยให้องค์กรสามารถ Setup ระบบ VPN เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

จุดเด่นของ Virtual Secure Access Gateway (vxAG) มีดังนี้ Read more

Array Networks ยื่นข้อเสนอให้องค์กร Replace ระบบ SSL-VPN จาก Juniper Networks ด้วย Array Neworks ได้ฟรีๆ ไม่มีค่าอุปกรณ์และค่า License

array

หลังจากที่ Juniper ออกมาประกาศขายกิจการในส่วนของธุรกิจ SSL-VPN ซึ่งรวมทั้ง Juniper SA และ MAG ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Array Networks ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ SSL-VPN สำหรับการใช้งานระดับองค์กรโดยเฉพาะ ก็ได้ออกมาประกาศถึงข้อเสนอขององค์กรต่างๆ ที่ใช้งานทั้ง Juniper SA และ MAG ให้ทุกๆ องค์กรสามารถ Replace อุปกรณ์ของ Juniper ได้ฟรีๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ Read more

Array Networks นำเสนอโซลูชั่น SSL-VPN ตอบรับตลาดมหาวิทยาลัยสำหรับเข้าถึง Paper งานวิจัยต่างประเทศได้จากทุกที่ทุกเวลา

Array Networks ผู้ผลิตระบบ Application Delivery Controller และ SSL-VPN ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ได้ตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วย Solution สำหรับการเข้าถึง Paper งานวิจัยที่แต่ละมหาวิทยาลัยทำการเช่าฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เอาไว้ ผ่านทาง SSL-VPN Portal จาก Web Browser ได้ทันที ทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถมีระบบสำหรับให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยเหล่านี้ได้จากทุกที่ทุกเวลา

โดยทั่วไปแล้วการเช่าฐานข้อมูลงานวิจัยในลักษณะนี้ มักจะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยการจำกัดวง IP Address ที่เข้าถึงได้ ให้เป็น IP Address ขององค์กรที่ทำการเช่าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ พร้อมทั้งต้องมีการยืนยันตัวตนด้วย Username/Password ภายในองค์กร ทำให้การใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยสามารถทำได้จากภายในองค์กรเท่านั้น

diagram_4-big

ด้วยเทคโนโลยีของ Array Networks AG การทำ SSL-VPN จึงสามารถมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ โดยการสร้าง SSL-VPN Portal สำหรับให้ผู้ใช้งานเข้ามายืนยันตัวตนผ่านหน้า Website เพื่อใช้งาน Secure Browser โดยให้ Array Networks AG ทำหน้าที่เป็น Proxy ที่มี IP Address ของมหาวิทยาลัยได้จากทุุกที่ทุกเวลา ทำให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Paper งานวิจัยที่ทำการเช่าเอาไว้ได้เสมือนกำลังเข้าใช้งานจากระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มความยืดหยุ่นและสะดวกรวดเร็วทางการศึกษาและการวิจัยเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ Array Networks AG ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน, กำหนดสิทธิ์, การสร้างข้อมูล Log การเข้าใช้งาน, การเข้ารหัสข้อมูลการใช้งานด้วย 2048-bit SSL, DDos Prevention และ Layer 7 Content Filtering รวมถึงสามารถใช้งานเป็นระบบ Remote Access สำหรับหน่วยงานต่างๆ แยกย่อยได้ด้วการทำ Virtual Portal อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทรูเวฟได้ที่ 02-210-0969

ข้อมูลเพิ่มเติม
Array Networks AG Series Website https://www.arraynetworks.com/products-secure-access-gateways-ag-series.html
Array Networks AG Datasheet https://www.arraynetworks.com/ufiles/resources/DS-AG-Series-Sept-2014-Rev-A.pdf

Secure Remote Access to Desktop / Remote Thin Client

Solution Brief

DesktopDirect™ is an innovative, secure remote access solution. Unlike VPNs, DesktopDirect enables employees to use their office PCs from anywhere, so they get their work done, even when they can’t get to the office. DesktopDirect uniquely leverages proven, scalable, secure technologies to deliver the industry’s only comprehensive enterprise-class solution for remote desktop access and control. Read more

Array Networks introduces DirectDesktop Solution for iPad

Array Networks

May 26, 2010 – Array Networks, the Application Delivery and SSL-VPN technology leader, introduces the DesktopDirect Solution for iPad, which lets the users to work on their PCs at the offices from anywhere over the internet via iPads, makes them working with higher mobility on the virtual office environment.

DesktopDirect for iPad is developed to solve 2 problems. First, to enable the usage of enterprise applications from anywhere and anytime. While security, as the second problems, is handle by the Array SPX appliance. This way, everyone can works on their PCs from anywhere at anytime with the acceptable securty level by using the iPads. This makes everyone work more effective and makes the businesses more professional.

Moreover, not only the business guys gain profit from this solution, the IT department also gains a lot of profit from it. DirectDesktop allows one user to have the authority to access many PCs, which lets the IT guys easier to monitor, manage an maintenance the whole system remotely.

Reference: Array Networks