Posts

7 ข้อควรพิจารณาสำหรับรักษาความปลอดภัยให้ระบบ VDI ด้วย NAC และ BYOD

forescout

ด้วยความนิยมของเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI ที่มาทดแทนการใช้งาน PC ภายในองค์กรได้ด้วยความง่ายในการบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ VDI ก็เป็นอีกสิ่งที่ไม่อาจละเลยไปได้ ซึ่งเทคโนโลยี Network Access Control และ BYOD ก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ VDI นั่นเอง โดยมีข้อควรพิจารณาคร่าวๆ ด้วยกัน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ Read more

Virtualization Security ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม

Virtualization ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่องค์กรต่างๆ มีการลงทุนกันสูงที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากความสะดวกสบาย, ความคล่องตัว และการเพิ่มความทนทานให้แก่ระบบเซิฟเวอร์ขององค์กรนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่มองข้ามกันไปก็คือ “ความปลอดภัย” ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ เลยเช่นกัน

บทความนี้จะเล่าถึงหลักพิจารณาในการออกแบบความปลอดภัยให้กับระบบ Virtualization ว่าจะมีประเด็นอะไรบ้าง และเล่าถึงโซลูชันในการแก้ไขปัญหาจาก Catbird ซึ่งเป็น Security Software ที่ VMware เองก็ยังแนะนำให้ใช้ Read more