Supermicro เปิดตัว Rack Scale Design ตอบโจทย์ Data Center ขนาดใหญ่สำหรับ Cloud และ Telco

Supermicro ได้ประกาศเปิดตัว Supermicro Rack Scale Design (SRSD) ซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีฝั่ง Compute, Storage และ Networking เข้ามาเป็นระบบหนึ่งเดียวภายในตู้ Rack ที่สามารถทำการ Scale-Out เพิ่มขยายข้าม Rack ได้อย่างอิสระ เพื่อให้งานประมวลผลต่างๆ นั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ในขณะที่รองรับการบริหารจัดการระบบทั้งหมดได้ผ่าน Application Programming Interface (API) นั่นเอง

supermicro_superrack

ระบบ Supermicro Rack Scale Design นี้ถูกออกแบบต่อยอดมาจาก Intel Rack Scale Design ที่ถูกออกแบบมาสำหรับ Cloud Operator โดยเฉพาะให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีภายในเวลาเพียงไม่ถึง 1 วัน พร้อมทั้งมีระบบติดตามการใช้งานและระบบสำหรับการดูแลรักษาอยู่ภายใน และทำการเสริมเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไปจาก Supermicro และ Redfish API รวมถึงเสริมระบบ REST API เข้าไปเพื่อให้ระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้ด้วยความสามารถดังนี้

  • มีระบบ Deep Discovery ที่สามารถค้นหา ID ของ Compute, Storage และ Network ภายในตู้ Rack ได้อย่างง่ายดาย
  • มีระบบระบายความร้อนและระบบบริหารจัดการพลังงานให้พร้อมใช้งานทันทีภายในแต่ละตู้ Rack
  • มีระบบ Asset Information, Hardware Monitoring และระบบ Provisioning ให้พร้อมใช้งานได้ในตัว
  • สามารถสร้าง Virtual Machine และเชื่อมต่อไปยังระบบ Storage ได้อย่างอิสระ
  • สามารถปรับแต่ง Resource ต่างๆ ที่ทำการ Pool เอาไว้ได้ตาม Workload ที่ใช้งานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนแต่ละ Node
  • สามารถปิด Resource ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานในแต่ละ Pool ได้ตามต้องการ
    รองรับการใช้งาน Solid State Drive (SSD) ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่สนใจโซลูชันจากทาง Supermicro สำหรับใช้งานภายในองค์กรหรือ Data Center ขนาดใหญ่ สามารถติดต่อทีมงาน Throughwave Thailand ได้ทันที

เกี่ยวกับ Throughwave Thailand

logo_throughwave_web

Throughwave Thailand เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) สำหรับผลิตภัณฑ์ Enterprise IT ครบวงจรทั้ง Server, Storage, Network และ Security ที่มีลูกค้าเป็นองค์กรชั้นนำระดับหลายหมื่นผู้ใช้งานมากมาย โดยทีมงาน Throughwave Thailand ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทีมงาน Engineer มากประสบการณ์ ที่คอยสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าตลอด 24×7 ร่วมกับ Partner ต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั่นเอง