Posts

สรุปแบบสอบถาม IT Trend ถัดไปในองค์กรคุณเป็นเทคโนโลยีทางด้านไหน?

หลังจากที่จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ถูกส่งออกไปหาเหล่าพาร์ทเนอร์และลูกค้าของเรา และได้มีเสียงตอบรับมากมายในแบบสอบถามประจำฉบับเพื่อชิงรางวัล “บัตร Starbuck” กันมาเยอะมาก จนทาง Throughwave Thailand ต้องเพิ่มจำนวนรางวัลให้กับผู้ที่มาตอบแบบสอบถามของเรากันไป และส่ง Email เพื่อติดต่อมอบของรางวัลให้ไปแล้วนั้น ในจดหมายข่าวฉบับที่ 4 นี้เราก็จะมาสรุปให้ทุกท่านที่กรุณาช่วยตอบแบบสอบถามให้เรากันครับ ว่าในภาพรวมของวงการ IT ไทยเราตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีอะไรกันอยู่บ้าง และอนาคตถัดไปจะเป็นเทคโนโลยีอะไร เรามาดูกันเลยครับ Read more

Next Generation Data Center Switching and Routing

Solution Brief

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการระบบ Switching และ Routing ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการใช้งาน Application ที่หลากหลายบน Data Center ไม่ว่าจะเป็น iSCSI, NAS (Network Attached Storage), FCoE (Fibre Channel over Ethernet), Disaster Recovery และ Virtualization ส่งผลให้ระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center ต้องขยายขึ้นไปใช้ 10Gb Ethernet, 40 Gb Ethernet จนถึง 100Gb Ethernet  ให้ครอบคลุมต่อความต้องการที่หลายนี้ เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจนั่นเอง

Read more