Posts

7 ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อ Time Server ให้เหมาะสมกับองค์กร

สำหรับองค์กรที่กำลังพิจารณานำ Time Server มาใช้งานนั้น ทางทีมงานมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ควรจะต้องถาม Vendor และผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีประเด็นไหนตกหล่นไป หรือเกิดปัญหาในภายหลัง ดังต่อไปนี้

1. มีความชัดเจนว่าองค์กรต้องการ Time Server ไปตอบโจทย์อะไรขององค์กร
ก่อนอื่นเลยแต่ละองค์กรควรจะทำการพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรจากการที่ระบบ Time Synchronization ที่ใช้บริการอยู่ว่าจะมีปัญหาในลักษณะใดได้บ้าง และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานและการพูดคุยกับ Vendor แต่ละรายว่าต้องการระบบมาแก้ไขปัญหาอย่างไร และมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งบางครั้งเมื่อวิเคราะห์เชิงลึกกันแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องลงทุน Time Server เลยก็ได้ หรืออาจจะต้องลงทุนแยกกระจายตามสาขาก็ได้ แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร

2. อุปกรณ์เครือข่าย และเครื่อง Server/PC ของเรา สนับสนุน Protocol อะไรบ้าง? และต้องการเชื่อมต่อกี่เครื่อง?
การ Sizing ระบบที่เราต้องการถือเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนด Requirement ให้แก่ Vendor แต่ละรายไปออกแบบระบบที่เหมาะสมมาได้ โดยการเริ่มต้นจากจำนวนเครื่องที่เราต้องการเชื่อมต่อกับระบบ Time Server และต้องการใช้งาน Protocol อะไรบ้าง เพราะอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละชนิดก็สนับสนุน Time Synchronization Protocol ที่แตกต่างกันออกไป ด้วยข้อมูล 2 ข้อนี้จะทำให้ Vendor สามารถนำเสนอรุ่นของ Hardware ที่เพียงพอต่อการใช้งานมาได้

wavify_timenx_diagram_01

3. ระบบเครือข่ายเชื่อมถึงกันหมดหรือไม่? และต้องติดตั้ง Time Server อย่างไรให้เวลาแม่นตรงจริง?
เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางด้านระบบเครือข่ายควรจะต้องถูกส่งให้กับทาง Vendor เพื่อประเมินระบบ และออกแบบการติดตั้งมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย หรือการที่มีสาขากระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของประเทศก็ตาม เพื่อให้สามารถตัดสินได้ว่า ควรจะติดตั้งแบบรวมศูนย์ หรือติดตั้งแบบกระจายตามสาขา (Distributed) และจัดแบ่งระดับของ Stratum ให้เหมาะสม รวมถึงการออกแบบระบบเพื่อรองรับกับกรณีของการทำ Disaster Recovery ด้วยเช่นกัน

4. Time Server สนับสนุน Protocol อะไรบ้าง? รองรับผู้ใช้งานได้กี่คน? และติดตั้งในระบบเครือข่ายที่ต้องการได้อย่างไร?
หลังจากที่ Requirement ชัดเจนแล้ว Vendor ควรจะสามารถให้คำตอบที่เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างชัดเจน โดยอาจจะมี Option เสริม หรือ Offer ต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามา ก็ต้องพิจารณากันเป็นรายๆ ไปในกรณีนี้

5. ระยะในการเชื่อมสาย GPS เป็นอย่างไร?
สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตแต่ละรายมีแตกต่างกัน คือเทคโนโลยีของสายที่เชื่อมต่อสัญญาณจากเสา GPS Antenna กลับมายัง Time Server ซึ่งจะส่งผลให้มีระยะการเดินสายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ต้องสอบถามแต่ละรายให้ชัดเจนว่าสามารถเดินสายได้ยาวสุดที่เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์จริง

6. ระบบ Time Server มีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง?
ประเด็นที่มักจะถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆ ก็คือการรักษาความปลอดภัยของ Time Server นั่นเอง ซึ่งผู้ผลิตแต่ละรายก็จะมีแตกต่างกันไป บางรายอาจมี Firewall มาให้ บางรายอาจจะมีระบบ Authentication สำหรับการ Synchronize เวลาเพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้ก็ต้องลองสอบถามดู

7. จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Time Server จะทำงานถูกต้อง?
เป็นคำถามปิดสุดท้ายเพื่อดูประสบการณ์ของผู้เสนองาน ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไร และผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อก็มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องนี้ที่แตกต่างกัน รวมถึงการนำเสนอ Reference Site เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก็อาจเป็นอีกทางหนึ่งของการตอบคำถามนี้ได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ Time Synchronization Appliance สามารถติดต่อทรูเวฟได้ที่ 02-210-0969

wavify_timenx_unified_time_synchronization_appliance

เกี่ยวกับ Wavify TimeNX

Wavify TimeNX เป็น Unified Time Synchronization Appliance ที่ทำการประสานเวลาจากดาวเทียมผ่านทางเสา GPS ที่ติดตั้งมากับตัว Appliance เพื่อให้บริการ Time Synchronization ที่ความแม่นยำระดับ Stratum-1 ตรงตามกฎหมายพรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย โดยในการใช้งานระดับองค์กรมักจะถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังต่อไปนี้

 • ปรับเวลาของระบบ Log บน Firewall, Switch และ Software ให้ตรงกันทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถนำข้อมูล Log มาใช้ร่วมกันระหว่างหลายอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และถูกต้องตามกฎหมาย
 • ปรับเวลาของเครื่อง Server และ Client ทั้งหมดให้ตรงกัน เพื่อให้ Application ทั้งหมดทำงานอยู่บนฐานเวลาเดียวกัน
 • ปรับเวลาของเครื่องจักรในสายการผลิต และแล็บทดลองต่างๆ ให้ตรงกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันของเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างถูกต้อง
 • ปรับเวลาของอุปกรณ์เครือข่ายในหน่วยงานสาขาต่างๆ ให้ตรงกัน เพื่อให้ระบบงานทำงานข้ามสาขาได้อย่างถูกต้อง

โดย Wavify TimeNX รุ่นที่แนะนำ มีดังนี้

 • NX-500: GPS-based Unified Time Synchronization Appliance รองรับการประสานเวลาให้อุปกรณ์อื่นๆ จากสัญญาณเวลา GPS สูงสุด 4,400 อุปกรณ์ต่อวินาที
 • NX-300: GPS-based Unified Time Synchronization Appliance รองรับการประสานเวลาให้อุปกรณ์อื่นๆ จากสัญญาณเวลา GPS สูงสุด 2,500 อุปกรณ์ต่อวินาที
 • NX-200: Peer-2 Unified Time Synchronization Appliance รองรับการประสานเวลาที่หน่วยงานสาขา จากสัญญาณเวลา NX-500 และ NX-300 สูงสุด 1,000 อุปกรณ์ต่อวินาที

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.wavify.com 

ระบบ Time Synchronization สำหรับธุรกิจบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาล

เพื่อปรับปรุงการบริการทางด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริการผู้ป่วย ระบบยา การแจ้งเตือนผู้ป่วย ระบบประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน ระบบงานประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยระบบ Time Synchronization เองก็ได้เข้ามามีบทบาทที่น่าสนใจด้วยกันหลายประการ ดังนี้

 

 

1. ปรับเวลาทั้งโรงพยาบาลให้ตรงกัน เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการให้บริการสาธารณสุข

เวลาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจผู้ป่วยตามเวลา การให้ยาผู้ป่วยตามรอบการรักษา หรือการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทุกวินาทีส่งผลต่อความเป็นความตาย การปรับเวลาบนนาฬิกาทั้งหมดให้ตรงกันทั้งโรงพยาบาล จะทำให้การบริการรักษาพยาบาลและติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การตรวจจับและวัดเวลาได้อย่างแม่นยำยังเป็นปัจจัยหลักในการทำระบบ Quality Management สำหรับการรักษาพยาบาลได้ ตัวอย่างหนึ่งคือการปรับปรุงกระบวนการการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ยิ่งใช้เวลาน้อยโอกาสประสบความสำเร็จก็จะยิ่งสูง การเก็บข้อมูลรักษาพยาบาลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการและชี้วัดจึงต้องอาศัยระบบเวลาที่เที่ยงตรงกันทั้งโรงพยาบาล การประยุกต์นำระบบ Time Synchronization Appliance หรือ Time Server มาจ่ายเวลาให้กับนาฬิกาหรืออุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่า เพราะทำให้เวลาของระบบทุกอย่างตรงกันหมดได้ภายในอุปกรณ์เดียว

อีกกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ คือการให้บริการสาธารณสุขแบบ Premium สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ที่มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลมากกว่าปกติ แต่ก็จะได้รับบริการรวดเร็วกว่า และรับประกันเวลาด้วยว่าผู้มาเข้ารับบริการจะได้รับบริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน ซึ่งระบบ Time Synchronization นี้ก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนธุรกิจลักษณะนี้เช่นกัน

wavify_timenx_unified_time_synchronization_appliance

2. ปรับเวลาของระบบ IT ทั้งหมดให้ตรงกัน เพื่อให้ข้อมูลของระบบ IT ในโรงพยาบาลสามารถสอบเทียบข้ามกันได้

สำหรับหลายๆ โรงพยาบาลที่ได้มีการนำซอฟต์แวร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Hospital Information System (HIS), Electrical Health Record (EHR), ระบบห้องยา, ระบบการเงิน, ระบบบัญชี และระบบอื่นๆ มาใช้งานตามส่วนต่างๆ นั้น เพื่อให้การนำข้อมูลของแต่ละระบบมาใช้งานร่วมกันเช่น การตรวจสอบการรักษาพยาบาล, การออกรายงาน, การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ย้อนหลัง และอื่นๆ สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการทำให้ระบบงานทั้งหมดที่ทำงานอยู่บน IT จะต้องอ้างอิงจากระบบ Time Synchronization Appliance เดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกถูกอ้างอิงในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประมวลผลได้อย่างไม่ผิดพลาด

ในมุมกลับกัน ถ้าหากต่างระบบต่างอ้างอิงเวลาจากแหล่งที่แตกต่างกัน ข้อมูลทั้งหมดก็จะขาดความเชื่อถือด้านเวลาว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนหรือเกิดหลัง และสุดท้ายก็จะไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำประโยชน์ใดๆ หรืออ้างอิงในทางกฎหมายได้เลย

 

3. ปรับเวลาของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดให้ตรงกัน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

เป็นที่เข้าใจกันดีว่าถ้าหากธุรกิจของโรงพยาบาลถูกผูกเข้ากับซอฟต์แวร์ HIS, EHR และอื่นๆ แล้ว ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเองก็เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างปกติ และเข้าถึงระบบงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานได้อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็น Firewall, IPS, Network Access Control, BYOD, Wireless Security, Malware Protection และอื่นๆ อีกมากมาย การทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยเหล่านี้อ้างอิงกับ Time Synchronization Appliance เดียวได้ และทำให้ข้อมูล Log จากอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ถูกจัดเก็บอยู่บน Log Server หรือ SIEM ด้วยฐานเวลาเดียวกันทั้งหมด ก็จะทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย และติดตามค้นหาเหตุการณ์ทางด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นย้อนหลังเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ Time Synchronization Appliance สามารถติดต่อบริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) ได้เลยครับ

 

เกี่ยวกับ Wavify TimeNX
Wavify TimeNX เป็น Unified Time Synchronization Appliance ที่สามารถให้บริการประสานเวลาสำหรับอุปกรณ์ในเครือข่ายได้ครอบคลุมทุกโปรโตคอล ทั้ง NTP, SNTP และ PTP ได้ภายในอุปกรณ์เดียว โดยสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเวลาจากดาวเทียมผ่านทาง GPS เพื่อให้เวลาอ้างอิงมีความแม่นยำสูงสุดอยู่เสมอ โดยมีความสามารถดังนี้

 • 1U rack mount
 • สนับสนุน NTP, SNTP, PTP Protocol
 • รองรับเครื่องลูกข่ายได้ตั้งแต่ 1,000 – 12,000 เครื่องต่อวินาที
 • รองรับ GPS Stratum-1 และ Peering Stratum-2
 • มี Firewall, DDoS Protection, MD5 Authentication

 

6 สาเหตุสำคัญ ที่ควรตั้ง Time Server ใช้งานเองภายในองค์กร

Time Server หรือ Time Synchronization Appliance เป็นระบบหนึ่งที่มักจะถูกลืมในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบหลายๆ ท่านกลับมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญกับองค์กร แต่ในทุกวันนี้เมื่อมีการนำระบบ IT มาใช้งานในการทำธุรกิจมากขึ้น ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบ Time Synchronization นี้จึงกลับมาได้รับความสำคัญและความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุผล 6 ประการดังนี้

1. ทำให้ Application มีเวลาตรงกัน

เป็นประเด็นที่เหมือนจะเล็ก แต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากทุกวันนี้เรามีการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ มากขึ้นในการทำธุรกิจ ทั้งในแบบ Web หรือแบบ Client-Server ก็ตาม ในบางครั้งการที่ทั้งเครื่อง Server และ Client มีเวลาไม่ตรงกันก็อาจสร้างปัญหาได้ เช่น ระบบออกใบเสร็จ กับระบบเบิกจ่ายมีเวลาไม่ตรงกัน ทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้ยาก รวมถึงในบางกรณีที่ระบบเวลาในแต่ละเครื่องเกิดอาการรวน หรือถ่าน BIOS หมด และแสดงเวลาย้อนหลัง ทำให้ระบบ Application ในเครื่องนั้นๆ มีเวลาย้อนหลังไปหลายเดือนหรือหลายปี และสร้างความเสียหายให้แก่เวลาของระบบ Application นั้นๆ ได้ Time Server จึงเข้ามามีบทบาทในการทำให้เครื่อง Server และ Client ทั้งหมดมีเวลาตรงกัน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีเหล่านี้ได้

2. ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายมีเวลาตรงกัน

wavify_timenx_time_synchronization_for_security

สำหรับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย และการตรวจสอบข้อมูล Log ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายนั้น หากแต่ละระบบมีเวลาไม่ตรงกันแล้ว ก็ยากที่จะทำการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วได้ การให้อุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Firewall, Switch, SIEM, Proxy, Network Access Control หรือ BYOD ได้ทำการ Sync เวลาจาก Time Server เครื่องเดียวกันจึงเป็นทางออกหนึ่งของปัญหานี้ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. ทำให้เครื่องจักรในสายการผลิตมีเวลาตรงกัน

สำหรับ สายการผลิตคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทำให้เครื่องจักรทั้งหมดมีเวลา ตรงกันถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการที่เครื่องจักรต่างๆ ในสายการผลิตจะทำงานร่วมกันได้นั้น ระบบเวลาจะต้องตรงกันทั้งหมดเพื่อให้ทำงานประสานกันได้ถูกต้อง รวมถึงระบบ ERP และ MRP ในสายการผลิตที่จะต้องมีการอ้างอิงเวลาแน่นอนอีกด้วย ดังนั้นระบบ Time Server ที่เหมาะสมกับสายการผลิตก็ควรจะต้องรองรับโปรโตคอลเวลาที่ครบถ้วนทั้ง SNTP, NTP และ PTP เพื่อให้ทำงานร่วมกับเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ได้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้

4. ทำให้ระบบงานต่างๆ ในแต่ละสาขามีเวลาตรงกัน

wavify_timenx_branch_deployment

สำหรับหน่วยงานที่มีหลายสาขา การทำให้เวลาของแต่ละสาขาตรงกันนับเป็นพื้นฐานเริ่มต้นในการทำระบบ Centralized Management ของทุกๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็น Network Management, Server Management, PC Management, Log Management, Compliance and Audit และยังได้แก้ปัญหาของ Application ต่างๆ ที่มีการใช้งานร่วมกันในหลายๆ สาขาอีกด้วย

5. ทำให้ระบบงานและนาฬิกาในอาคารมีเวลาตรงกัน

ใน บางกรณีที่ระบบเวลาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำธุรกิจและทำงานทั่วไปด้วย อย่างเช่น โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีนาฬิกาประจำห้องสำหรับกำกับการสอบเพื่อความโปร่งใส หรือโรงงานที่มีเวลาเข้าออกหรือจัดการสายการผลิตอย่างเป็นระเบียบ ก็จะมีความต้องการให้นาฬิกาทั้งหมดมีเวลาตรงกัน ซึ่งการนำระบบ Time Synchronization มาใช้ตอบสนองทั้งการปรับเวลาของระบบเครือข่าย และนาฬิกาภายในสถานที่ต่างๆ ให้ตรงกันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

6. มี Delay น้อยกว่าการ Sync เวลาจากระบบภายนอก และทำให้เวลาตรงกันมากขึ้น

wavify_timenx_diagram_01

สำหรับการ Sync เวลาจากระบบ Time Synchronization ภายนอกอย่างเช่นบริการ Public NTP นั้น จะมีประเด็นทางด้าน Delay ของระบบเครือข่ายภายนอกที่ไม่สามารถรับประกันได้ ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายสองเครื่องที่ทำการ Sync เวลาจากบริการ Public NTP ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน อาจได้เวลาไม่ตรงกัน หรือวันหนึ่งเมื่อระบบ Security ในเครือข่ายเราไป Block การเข้าถึง Public NTP เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว ก็อาจจะทำให้ระบบเวลาของอุปกรณ์เหล่านั้นมีปัญหาได้ทันที

ด้วยเหตุผล 6 ข้อนี้เอง ทำให้ทุกวันนี้การติดตั้งระบบ Time Synchronization เพื่อใช้งานเองภายในองค์กรได้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเน้นหนักไปที่การติดตั้ง Time Synchronization Appliance ที่มาพร้อมกับเสา GPS เพื่อให้ความแม่นยำของเวลาที่ได้รับอยู่ที่ระดับของ Stratum-1 ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดที่เพียงพอต่อการใช้งานภายในองค์กร

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ Time Synchronization Appliance และ Time Server สามารถติดต่อทรูเวฟได้ทันที 02-210-0969

 

เกี่ยวกับ Wavify

Wavify เป็นผู้ผลิตระบบ Enterprise Cloud Collaboration Solution สำหรับให้องค์กรสามารถใช้งานระบบ Email, Calendar, Contact และ Task Management ผ่านระบบ Cloud ที่ติดตั้งในองค์กรได้เอง และระบบ Time Synchronization ที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานระดับองค์กรและ Data Center โดยเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.wavify.com

Stratum-1 NTP Server มีความสำคัญอย่างไร

Time Server ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ บริการเสริมในระบบ network เนื่องจากเวลาที่ถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญอย่างมากต่อ ลำดับการเกิดเหตุการณ์ (event) ที่เกิดขึ้นในระบบ และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ  log ไฟล์, audit log ที่ใช้ในการ แก้ไข และ ค้นหาสาเหตุของปัญหา นอกจากนั้น เวลาที่ถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานของ ระบบฐานข้อมูล รวมถึง ระบบที่ทำงานแบบ distributed system  อื่นๆอีกด้วย ดังนั้น Server และ PC ภายในระบบ network จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งเวลาให้ตรงกัน โดย โปรโตคอลมาครฐานที่เป็นที่นิยมใช้คือ NTP (Network Time Protocol) Read more