เลือก Time Server อย่างไรให้คุ้มค่า

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้ทำความรู้จักกับ Time Server เบื้องต้นกันไปแล้ว (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่) ในหัวข้อนี้จะพูดถึงวิธีการเลือก Time Server ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กร เพื่อให้การลงทุนติดตั้ง Time Server นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าสูงสุด

เมื่อพูดถึง Time Server ในตลาดนั้นจะพบว่ามีอยู่หลากหลายชนิด บางรุ่นรองรับแค่โปรโตคอล NTP บางรุ่นรองรับโปรโตคอล PTP ด้วย ในส่วนของการจ่ายเวลาก็มีทั้งแบบการอ้างอิงเวลามาตรฐานจากแหล่งกำเนิดความถี่ภายในตัวเครื่องและจากระบบสัญญาณดาวเทียม ดังนั้น การจะเลือกซื้อ Time Server ที่เหมาะสม เราควรต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  • ระดับความแม่นยำที่ต้องการ
    รูปแบบการทำงานบางอย่างใช้เพียงโปรโตคอล NTP ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว แต่หากต้องการความแม่นยำในระดับนาโนวินาที อาจจะต้องเลือก Time Server ที่รองรับโปรโตคอล PTP
  • อุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่มีอยู่ภายในองค์กร
    นอกจากระดับความแม่นยำที่ต้องการ เรายังต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ในระบบเน็ตเวิร์คที่องค์กรมีอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการจ่ายเวลาให้กับเครื่องลูกข่ายปลายทางด้วยโปรโตคอล PTP หากเครื่องลูกข่ายเหล่านั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับ Time Server โดยตรง แต่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network Switch การจะใช้งานโปรโตคอล PTP ได้นั้น Network Switch ดังกล่าวจะต้องรองรับการใช้งานโปรโตคอล PTP ด้วย ดังนั้นหาอุปกรณ์ Network Switch ของเราไม่รองรับโปรโตคอล PTP เราอาจไม่จำเป็นต้องเลือก Time Server รุ่นที่รองรับโปรโตคอล PTP ซึ่งมักจะมีราคาแพงกว่ารุ่นที่รองรับแค่โปรโตคอล NTP เป็นต้น

 

  • จำนวนอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการปรับเทียบเวลา
    เนื่องจากโปรโตคอล NTP หรือ PTP มีลักษณะการส่งข้อมูลแบบโปรโตคอล UDP การส่ง request เพื่อปรับเทียบเวลาจากอุปกรณ์ลูกข่ายในแต่ละครั้งจึงอาจมีการส่ง Packet ออกไปมากกว่า 1 Packet (เนื่องจากหากส่งไปเพียง 1 Packet อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับ response กลับมา) ดังนั้น หากมีจำนวนอุปกรณ์ลูกข่ายจำนวนมากและมีการส่ง request มาเกินกว่าที่เครื่อง Time Server รองรับได้ อาจทำให้เครื่อง Time Server มีปัญหาไม่สามารถจ่ายเวลาได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอื่นๆตามมาได้
  • ลักษณะอาคาร/สถานที่ติดตั้ง

 

เครื่อง Time Server นั้นมีรูปแบบการอ้างอิงเวลามาตรฐานจากแหล่งกำเนิดความถี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหรือการอ้างอิงจากระบบสัญญาณดาวเทียม ซึ่งหากเลือกรูปแบบการใช้สัญญาณดาวเทียมจะต้องมีการติดตั้งตัวรับสัญญาณ ซึ่งส่วนมากมักติดตั้งที่ดาดฟ้าของอาคารเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเชื่อมต่อกับดาวเทียม ซึ่งหากต้องการความแม่นยำสูงควรเชื่อมต่อกับดาวเทียมให้ได้อย่างน้อย 3-4 ตัว อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่ดาดฟ้าได้เสมอไป เนื่องจากมีข้อจำกัดอื่นๆในการติดตั้ง เช่น ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณใกล้สายล่อฟ้า หรือ ระยะในการเดินสายระหว่างเครื่อง Time Server กับอุปกรณ์รับสัญญาณไม่ควรห่างมากเกินไป เป็นต้น ดังนั้น การติดตั้งเครื่อง Time Server ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อหาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับรูปแบบสถานที่ที่ทำการติดตั้ง

จะเห็นว่ามีบริบทมากมายที่ต้องคำนึงในการเลือกติดตั้ง Time Server ให้เหมาะสมและคุ้มค่า อีกทั้งควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการติดตั้งและการดูแลระบบเน็ตเวิร์ค เพราะการติดตั้ง Time Server นั้นมีผลต่ออุปกรณ์อื่นๆในระบบด้วย หากมีการออกแบบ Topology การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในบทความถัดไป

 


หากท่านมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ Time Server เราพร้อมให้คำปรึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การติดตั้งมายาวนานกว่า 18 ปี ในฐานะตัวแทนจำหน่ายระบบ Time Server ภายใต้แบรนด์ TimeNX จากประเทศอเมริกา (สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Link นี้) ที่ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้ง TimeNX ให้กับองค์กรหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ,​ รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการเงินการธนาคาร, โรงงาน
สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-210-0969 หรือดูข้อมูลช่องทางการติดต่อได้ ที่นี่

wavify_timenx_unified_time_synchronization_appliance

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.wavify.com