Time Server นั้นสำคัญไฉน?

ทำไมต้องมี Time Server?

หลายท่านอาจสงสัยว่าเรามี Time Server ไปทำไมกัน หากเวลาผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก อันที่จริงแล้วคำพูดดังกล่าวก็ถือว่าไม่ผิดนักหากการใช้งานนั้นเป็นการใช้งานทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊คส่วนตัวที่แม้เวลาของเครื่องไม่ตรงก็อาจส่งผลกระทบไม่มาก แต่หากเป็นการทำงานที่ซับซ้อนมีความต่อเนื่องถึงกันในหลายส่วนหลายระบบ เวลาถือเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างไม่สะดุด

ตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์ในระบบมีเวลาที่ไม่ตรงกัน ได้แก่

  • การตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์จากการวิเคราะห์ข้อมูล Log ที่มีการเก็บในระบบ หากอุปกรณ์ server แต่ละส่วนมีเวลาที่ไม่เท่ากัน อาจทำให้การวิเคราะห์หาสาเหตุมีความผิดพลาด และส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
  • ในโรงงานที่มีการตั้งเวลาการทำงานของเครื่องแต่ละชนิดเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปตามสายการผลิต หากอุปกรณ์ในสายการผลิตมีเวลาไม่ตรงกัน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งต่องานหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งสายการผลิตได้
  • การใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จะมีการเก็บข้อมูลจาก Sensor จำนวนมาก เพื่อนำมาทำ Big Data ในการวิเคราะห์หรือทำ Machine Learning หากข้อมูลเหล่านั้นมีเวลาที่คลาดเคลื่อนอาจทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้

จะเห็นได้ว่า Time Server เป็นสิ่งที่สำคัญในองค์กรต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะในวงการไอทีเท่านั้น

Time Server คืออะไร?

Time Server คืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่จ่ายข้อมูลเวลาที่ถูกต้องให้กับเครื่องลูกข่ายที่เข้ามาติดต่อผ่าน Network Time Protocol (NTP) หรือ Precision Time Protocol (PTP) โดย NTP เป็นโปรโตคอลในการจ่ายเวลาที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งอุปกรณ์ทั่วไปในเครือข่ายรองรับ ทำให้ในบางครั้งเราจึงได้ยินคนเรียก Time Server ในอีกชื่อหนึ่งว่า NTP Server ส่วน PTP จะเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำของเวลาที่สูงมากในระดับนาโนวินาที

เหตุใดจึงต้องมี Private Time Server ในเมื่อมี Public Time Server ที่ให้บริการฟรีอยู่แล้ว?

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ให้บริการ Time Server โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่มากมาย เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ เป็นต้น การใช้งาน Time Server ชนิดนี้แม้จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและการบำรุงรักษาที่น้อย แต่ยังมีปัจจัยด้านอื่นที่เป็นตัวแปรให้การใช้งาน Time Server ที่เปิดให้บริการฟรีเหล่านี้ไม่ตอบโจทย์การใช้งานบางลักษณะที่ต้องการความถูกต้องของเวลาและมีความเสถียรในการใช้งานสูง  อาทิเช่น

  • การใช้งานลักษณะนี้จำเป็นต้องพึ่งพาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาอาจส่งผลกระทบกับการใช้งานของอุปกรณ์ภายในองค์กรได้
  • การบังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (พรบ. คอมพิวเตอร์) ที่ระบุให้มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ ทำให้องค์กรจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล Log พร้อมทั้งเวลาที่แม่นยำขณะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการเลือกรูปแบบการใช้งาน Time Server จะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย การใช้งาน Time Server ที่เปิดให้บริการฟรีนั้นอาจเพียงพอกับการใช้งานบางประเภท แต่หากต้องการความเสถียรในการใช้งานและความแม่นยำสูง การเลือกติดตั้ง Time Server ภายในองค์กรที่สมัยนี้มีราคาไม่สูงมากนักน่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมและให้ความคุ้มค่ามากกว่า

 


หากท่านมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ Time Server เราพร้อมให้คำปรึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การติดตั้งมายาวนานกว่า 18 ปี ในฐานะตัวแทนจำหน่ายระบบ Time Server ภายใต้แบรนด์ TimeNX จากประเทศอเมริกา (สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ Link นี้) ที่ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้ง TimeNX ให้กับองค์กรหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ,​ รัฐวิสาหกิจ, สถาบันการเงินการธนาคาร, โรงงาน
สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-210-0969 หรือดูข้อมูลช่องทางการติดต่อได้ ที่นี่

wavify_timenx_unified_time_synchronization_appliance

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.wavify.com